Dokumenty ke stažení

Allianz

Název dokumentu Typ
Allianz Asistenční služby k Autopojištění 2015
Allianz Informace o pojistném produktu IPID Elektronika
Allianz Informace o pojistném produktu IPID Stroje a zařízení
Allianz Informace o pojistném produktu IPID Vozidla
Allianz Informace o zpracování osobních údajů GDPR
Allianz Informace pro zájemce o sjednání pojištění v rámci skupinové pojistné smlouvy
Allianz Inspekce a revize kotlů
Allianz krytí kasko rizik doprava vyloučena
Allianz krytí kasko rizik - včetně dopravy
Allianz krytí světlometů
Allianz krytí zvláštních nákladů na cestovní výlohy techniků a nebo odborníků ze zahraničí
Allianz krytí zvláštních nákladů na leteckou dopravu
Allianz krytí zvláštních nákladů na přesčasové hodiny
Allianz stanovení výše plnění pro opravy na spalovacích motorech
Allianz všeobecné podmínky pojištění stroje
Allianz_Všeobecné podmínky pro pojištění strojů
Allianz_Všeobecné pojistné podmínky
Allianz_Všeobecné pojistné podmínky_Autopojištění 2015

BNP Paribas Cardif

Název dokumentu Typ
BNP Paribas Cardif- Všeobecné pojistné podmínky
IPID základní informace pro klienta

Česká Pojišťovna

Název dokumentu Typ
IPID základní informace pro klienta
ČP doplňkové pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení
ČP doplňkové pojistné podmínky pro pojištění strojů
ČP sdružené pojištění vozidel
ČP všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Colonnade

Název dokumentu Typ
IPID základní informace pro klienta
GAP - pojištění finanční ztráty
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění GAP
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění EuroGAP
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění LeaseGAP

Generali

Název dokumentu Typ
Všeobecné pojistné podmínky

Generali Česká pojišťovna

Název dokumentu Typ
IPID základní informace pro klienta
Informace o pojistném produktu
Informace o pojistném produktu IPID Stroje a Elektronická zařízení
Předsmluvní informace
Všeobecné pojistné podmínky
Zpracování osobních údajů (GDPR)

Kooperativa

Název dokumentu Typ
Asistenční sešit
Seznámení klienta s podmínkami pojištění POV RCI
Seznámení klienta s podmínkami pojištění POV UCL
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové havarijní pojištění při nezaviněné nehodě_H-380-19_vs23
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové havarijní pojištění VÝMOL_H-374-19_vs23
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem_H-362-19
Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění zavazadel
Dodatkové pojistné podmínky pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem
Informace o pojistném produktu IPID Vozidla
Informace o zpracování osobních údajů GDPR
Informace o zpracování osobních údajů v pojištění vozidel
Rozsah asistenčních programů – vozidla do 3,5 t
Rozsah asistenčních programů – vozidla nad 3,5 t
Smluvní ujednání KOOPSALON
Soubor pojistných podmínek pro pojištění vozidel
Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění právní ochrany auta
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění právní ochrany - dopravní nehoda
Zvláštní pojistné podmínky pro havarijní pojištění při nezaviněné nehodě - NA100PRO
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věcí během silniční dopravy
Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění
Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění vozidla

MetLife

Název dokumentu Typ
Informace o pojistném produktu IPID CPI
Všeobecné pojistné podmínky skupinového neživotního pojištění
Všeobecné pojistné podmínky skupinového životního pojištění
Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro pojištění nedobrovolné ztráty zaměstnání
Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro pojištění pracovní neschopnosti
Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro pojištění úplné trvalé invalidity
Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro rizikové životní pojištění pro případ smrti

Uniqa

Název dokumentu Typ
Soubor pojistných podmínek 2024
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění vozidel k pojištění Asistence vozidla DPP/As/ Profík/24
Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel do 3,5 t – zvláštní část_UCZ/As-A/24
Doplňkové pojistné podmínky pojištění vozidel Hyundai
Doplňkové pojistné podmínky pojištění vozidel Hyundai platné od 1.7.2019
Hyundai pojištění
Informace o pojistném produktu IPID vozidla
Informace o zpracování osobních údajů GDPR
Soubor pojistných podmínek platné od 1. 7. 2019
Soubor pojistných podmínek Pojištění vozidel 2017
Uniqa asistence 2017
Uniqa asistence platné od 1. 7. 2019
UNIQA SafeLine a Hyundai

Finanční leasing

Název dokumentu Typ
UCL_FL_AL_2020_3
UCL_FL_AL_2021_1
UCL_FL_AL_2021_2
UCL_FL_AL_2022_1
UCL_FL_AL_2022_2
UCL_FL_AL_2023_1
UCL_FL_AL_2024_1
UCL_FL_AL_PO_2019_1
UCL_FL_AL_PO_2020_1
UCL_FL_AL_PO_2020_2
UCL_FL_POPL_2020_3
UCL_FL_POPL_ 2021_1
UCL_FL_POPL_ 2021_2
UCL_FL_POPL_2022_1
UCL_FL_POPL_2022_2
UCL_FL_POPL_2023_1
UCL_FL_POPL_2024_1
UCL_FL_POPL_PO_2019_1
UCL_FL_POPL_PO_2020_1
UCL_FL_POPL_PO 2020_2
UCL_FL_SZ_2020_3
UCL_FL_SZ_2021_1
UCL_FL_SZ_2021_2
UCL_FL_SZ_2021_3
UCL_FL_SZ_2022_1
UCL_FL_SZ_2022_2
UCL_FL_SZ_2023_1
UCL_FL_SZ_2024_1
UCL_FL_SZ_PO_2019_1
UCL_FL_SZ_PO_2020_1
UCL_FL_SZ_PO_2020_2
UCL_FLZ_AL_2022_1
UCL_FLZ_AL_2022_2
UCL_FLZ_AL_2023_1
UCL_FLZ_AL_2024_1
UCL_FLZ_SZ_2022_1
UCL_FLZ_SZ_2022_2
UCL_FLZ_SZ_2023_1
UCL_FLZ_SZ_2024_1

Operativní leasing

Název dokumentu Typ
UCL_OL_AL_2020_1
UCL_OL_AL_2021_1
UCL_OL_AL_2021_3
UCL_OL_AL_2021_V2_00
UCL_OL_AL_2022_1
UCL_OL_AL_2022_2
UCL_OL_AL_2023_1
UCL_OL_AL_2024_1
UCL_OL_AL_FON_2019_1
UCL_OL_AL_FON_2019_2
UCL_OL_ALSZ_PO_2019_1
UCL_OL_ALSZ_PO_2019_2
UCL_OL_NA_2020_1
UCL_OL_NA_2021_1
UCL_OL_NA_2021_3
UCL_OL_NA_2021_V2_00
UCL_OL_NA_2022_1
UCL_OL_NA_2022_2
UCL_OL_NA_2023_1
UCL_OL_NA_2024_1
UCL_OL_NA_PO_2019_1
UCL_OL_NA_PO_2019_2
UCL_OL_SZ_2020_1
UCL_OL_SZ_2021_1
UCL_OL_SZ_2021_3
UCL_OL_SZ_2021_V2_00
UCL_OL_SZ_2022_1
UCL_OL_SZ_2022_2
UCL_OL_SZ_2023_1
UCL_OL_SZ_2024_1

Úvěr

Název dokumentu Typ
UCL_CREDIT_ALL_PO_2019_1
UCL_CREDIT_ALL_PO_2020_1
UCL_CREDIT_ALL_PO_2021_1
UCL_CREDIT_ALL_PO_2022_1
UCL_CREDIT_ALL_PO_2022_2
UCL_CREDIT_ALL_PO_2023_1
UCL_CREDIT_ALL_PO_2024_1
UCL_FIN_ALL_PO_2019_1
UCL_FIN_ALL_PO_2020_1
UCL_FIN_ALL_PO_2021_1
UCL_FIN_ALL_PO_2022_1
UCL_FIN_ALL_PO_2022_2
UCL_FIN_ALL_PO_2023_1
UCL_FIN_ALL_PO_2024_1