Technické průkazy

 

Zrušení „velkého technického průkazu“

S platností od 1.1.2024 se ruší papírová podoba Osvědčení o registraci vozidla č. 2, pro které se vžilo označení velký technický průkaz (“VTP”).

K nově registrovaným vozidlům bude Registr vozidel vydávat jen 1 registrační doklad ve fyzické podobě, a to Osvědčení o registraci vozidla (ORV).

ORV bude v nové podobě rozšířeno o informace o vlastníkovi a provozovateli vozidla a bude obsahovat QR kód, přes který bude možné načíst technické údaje o vozidlu původně obsažené ve VTP (mobilní aplikace, která zpřístupní data obsažená v Registru má dle informací od Ministerstva dopravy fungovat od 1/1/2024).

Technické informace o vozidlu, původně uvedené ve VTP, jsou již nyní dostupné elektronicky v tzv. Datové kostce na adrese www.dataovozidlech.cz -> data ke stažení -> možnost vyhledat vozidlo dle čísla ORV nebo čísla TP nebo VIN/RZ.

U vozidel, ke kterým byl VTP již vydán, bude VTP při nejbližším úkonu na Registru vozidel nahrazen novým ORV.

Jak se dotknou popsané změny mojí existující smlouvy o financování?

  • Máte-li smluvní povinnost u nás deponovat VTP, VTP vám zašleme po řádném doplacení a ukončení smlouvy.
  • Potřebujete-li VTP zapůjčit z důvodu úkonu na Registru vozidel, zpět nám místo VTP zašlete aktuální kopii ORV.
  • V případě pravidelné technické kontroly mohou nastat 2 situace:
    • U ORV vydaného do 31.12.2023 doporučujeme mít k dispozici oba doklady, tj. ORV + VTP za účelem kontroly shody dat v Registru a VTP, (po zapůjčení VTP nám zašlete VTP zpět do deponace).
    • U ORV vydaného po 01.01.2024 možnost předložit VTP za účelem kontroly dat nebude → postačí vám pouze ORV

V případě pojistné události není třeba žádat o zapůjčení originálu VTP, pojišťovně u vozidel s VTP postačí scan (kopie) a u vozidel bez VTP postačí aktuální scan ORV.

Jak se dotknou popsané změny smluv o financování uzavíraných po 1/1/2024, kde financovaný předmět se zapisuje do Registru vozidel?

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne registrace předmětu financování v registru silničních vozidel jste povinni na příslušné Obchodní místo zaslat fotokopii nebo scan ORV. Ze zákona je každý nový majitel vozidla povinen registrovat vozidlo do registru vozidel nejpozději do 10 dní od převodu vlastnického práva k vozidlu. Lhůta je platná pro jakoukoliv změnu podléhající zápisu do registru vozidel.

Dbejte prosím zvýšené pozornosti, aby byl v ORV vždy správně a v souladu s Vašimi smluvními povinnostmi uveden vlastník a provozovatel vozidla.

Jak postupovat při zasílání kopie ORV?

Kopie nám prosím e-mailem zasílejte na naše pobočky.

Správnou pobočku snadno identifikujete pomocí čísel na 4. a 5. místě čísla vaší smlouvy o financování (např. č. smlouvy XXX23XXXXX = pobočka Praha). 

Přehled e-mailových adres:

23 - Praha

tprecepce@unicreditleasing.cz

18 - Brno

brno@unicreditleasing.cz

21 - České Budějovice

ceskebudejovice@unicreditleasing.cz

20 - Ústí nad Labem

tpusti@unicreditleasing.cz

14 - Plzeň

plzen@unicreditleasing.cz

17 - Zlín

tp.zlin@unicreditleasing.cz

19 - Ostrava

ostrava@unicreditleasing.cz

22 - Liberec

liberec@unicreditleasing.cz

13 - Hradec Králové

hradeckralove@unicreditleasing.cz

Kopii ORV nám můžete také zaslat poštou nebo osobně odevzdat na příslušné pobočce nebo na adrese sídla společnosti.