Aktuální informace

 

Vážení klienti,
děláme vše pro to, abychom Vás v této těžké době co nejvíce podpořili. Naší nejvyšší prioritou je ochrana zdraví a bezpečnost Vás i našich zaměstnanců.

1. Omezení provozu poboček – preventivní opatření

Abychom zajistili chod našich služeb a operací jako obvykle, zavedli jsme v našich pobočkách preventivní opatření. 

Současně bychom Vás rádi požádali, abyste pečlivě zvážili vstup do našich poboček i na centrálu a omezili jej na opravdu nezbytné návštěvy. Zároveň bychom Vás rádi požádali, abyste dodržovali vzdálenost alespoň dvou metrů mezi vámi a zaměstnanci pobočky či ostatními klienty. Toto opatření je platné jak uvnitř pobočky, tak i venku při vstupu do budovy. Chráníte tak sebe i své okolí. Doporučeným opatřením je nosit uvnitř všech našich poboček a ostatních prostor roušku.

Telefonicky a písemně se na nás nadále můžete obracet. Kontakty jsou uvedené na našich webových stránkách, případně kontaktujte přímo svého leasingového poradce. Technické průkazy, případně jiné dokumenty nám prosím zasílejte poštou, obdobně budeme postupovat i my.

Naše stávající zásady a postupy jsou v souladu s nařízením Bezpečnostní rady státu a pokyny vydanými Světovou zdravotnickou organizací.

2. COVID 19 – Oznámení o využití ochranné doby

Vážení klienti,

připravili jsme pro vás webový formulář pro využití ochranné doby v souvislosti se zmírněním negativních ekonomických dopadů pandemie Covid-19 dle podmínek zákona č. 177/2020 Sb.

Zákonná úprava se vztahuje pouze na úvěrové a leasingové smlouvy, které byly sjednané a čerpané před 26.3.2020 a zároveň tyto smlouvy nebyly k tomuto datu více než 30 dní po splatnosti. Můžete si dle svého uvážení zvolit tzv. ochrannou dobu do 31.10. 2020 nebo  zkrácenou ochrannou dobu do 31.7. 2020. Ochranná doba začne od prvního dne  prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy jsme přijali Vaši žádost. Ochranná doba se týká jen splátek splatných v ochranné době, nikoli neuhrazených splátek splatných před jejím začátkem.

To znamená, v případě přijetí Oznámení o využití ochranné doby v dubnu 2020, započne ochranná doba 1.5. 2020 a trvá dle zvolené varianty do 31.7.2020 nebo 31.10.2020. Ve výše uvedeném příkladu ochranná doba se týká splátek splatných v měsíci květnu 2020 a dalších měsících do konce ochranné doby (dle zvolené varianty).

V případě přijetí  Oznámení o využití ochranné doby v květnu 2020, započne ochranná doba 1.6.2020 a trvá dle zvolené varianty do 31.7.2020 nebo 31.10.2020. Ochranná doba se týká splátek splatných v měsíci červnu 2020 a dalších měsících do konce ochranné doby (dle zvolené varianty). Analogicky se bude postupovat v případě Oznámení o využití ochranné doby  přijatých v dalších měsících.

Všechny Vaše Oznámení o využití ochranné doby podléhající výše uvedenému zákonu pro vás vyřídíme bez poplatku.

Naši povinností je předat do registrů k Vašim závazkům dodatečnou informaci o využití ochranné doby, která by se neměla projevit jako negativní záznam v klientských registrech při dalším posouzení úvěryschopnosti, a to v souladu s výše uvedeným zákonem č. 177/2020 Sb. Při dalším čerpání vždy přihlédneme k Vaší celkové finanční a ekonomické situaci tak jak tomu bylo i doposud.

Po zvolenou ochrannou dobu dojde k přerušení povinnosti splácet jistinu a úroky, pokud jste spotřebitel nebo fyzická osoba podnikatel. Podáte-li žádost jako právnická osoba, odklad povinnosti plnit dluh se vztahuje pouze k jistině, úroky budete splácet i během ochranné doby.

Připomínáme, že pro všechny platí v průběhu ochranné doby nadále hradit pojištění financovaného předmětu, bylo-li součástí smlouvy. V případě, že bylo sjednáno individuálně, předmět musí zůstat pojištěný.

Sjednáním ochranné doby bude doba splácení Vaší smlouvy prodloužena, dlužná částka se po dobu odkladu bude i nadále úročit. Pokud jste spotřebitel, v průběhu trvání ochranné doby bude úrok stejný, maximálně však ve výši repo sazby vyhlášené ČNB zvýšené o 8 procentních bodů. Pokud jste fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, budete platit úrok ve sjednané výši.

Máte-li zájem využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19, stačí pouze vyplnit elektronické Oznámení o využití ochranné  doby , přes kterou nás můžete kontaktovat na dálku, aniž byste museli osobně navštívit naše obchodní místo. Můžete požádat o ochrannou dobu všech vašich smluv, u nichž to předpokládá výše uvedený zákon, nebo samostatně pro jednotlivou smlouvu. Pokud budete chtít rozdělit své portfolio smluv (například různou volbou ochranné doby), je třeba vypnit pro každou smlouvu samostatné  Oznámení o využití ochranné doby.

Na Váš e-mail, zadaný v Oznámení, potvrdíme jeho přijetí. V následujících dnech, nejpozději však do 30 dnů od přijetí Vaší žádosti, Vás budeme informovat o výsledku zpracování Vašeho oznámení a následně o nových platebních instrukcích nebo o novém splátkovém kalendáři.

Vyberte Oznámení o využití ochranné doby dle právní formy:

Oznámení o využití ochranné doby - Spotřebitel

Pokud máte s naší společností uzavřenou úvěrovou smlouvu (příp. více smluv) a máte zájem využít ochrannou dobu, potom vyplňte: Oznámení o využití ochranné doby - spotřebitel.

Oznámení o využití ochranné doby - Fyzická osoba podnikající nebo Právnická osoba

Pokud máte s naší společností uzavřenou úvěrovou smlouvu nebo smlouvu o finančním leasingu (příp. více smluv) a máte zájem využít ochrannou dobu, potom vyplňte: Oznámení o využití ochranné doby - podnikatel.


V případě, že máte zájem využít ochrannou dobu pro smlouvy uzavřené s RCI Financial Services, s. r. o., potom vyplňte Oznámení o využití ochranné doby na stránkách www.rcifs.cz.

Ochrannou dobu není možné využít, pokud jste uzavřeli a čerpali úvěrovou nebo leasingovou smlouvu po 26.3. 2020 nebo jste byli k tomuto datu v prodlení s plněním dluhu delším než 30 dnů. Rovněž není možné výše popsaným způsobem využít  ochrannou dobu  u smluv operativního leasingu.

V těchto případech se můžete obrátit na naše obchodní místa. Kolegové vám ochotně poradí, jak postupovat.

Váš UniCredit Leasing CZ, a. s.

3. Vrácení vozidel financovaných formou operativního leasingu

Naší nejvyšší prioritou je ochrana zdraví a bezpečnost Vás i našich zaměstnanců, a proto s ohledem na současnou situaci související s epidemií COVID-19 a na opatření vlády ČR dočasně omezujeme poskytování našich služeb týkajících se převzetí vozidel na konci operativního leasingu v našich pobočkách:

  • Končící smlouvy budou automaticky prodlouženy po dobu opatření vlády ČR. 
  • Pokud máte dotazy ohledně vrácení vozidla, kontaktuje společnost CAR-BACK, spol. s r.o. skrze web www.vracenivozu.cz.

4. Omezení provozu provozoven autobazarů v Praze a Brně

Vážení zákazníci,

naše provozovny jsou znovu otevřeny od 20. dubna a těšíme se na setkání s Vámi. Naše otevírací doba na provozovnách je dočasně upravena od 9:00 do 17:00 hodin a to ve dnech pondělí až pátek.

Rádi bychom vás ujistili, že pro vaši bezpečnost děláme maximum.

Při návštěvě našich provozoven bychom vás rádi požádali, v rámci ochrany zdraví nás všech, o dodržování následujících pravidel:

  • Na prodej nových vozů se objednávejte telefonicky či e-mailem.
  • Buďte dochvilní. Zamezí se tak kontaktu s dalšími návštěvníky provozovny.
  • Při návštěvě používejte ochranné pomůcky na tvář i ruce (např. roušku / respirátor / šátek, rukavice).
  • Nenavštěvujte provozovny, pokud se cítíte nemocní.
  • Při vyřizování administrativních věcí prosím dodržujte odstup od personálu minimálně 2 metry.

Stále můžete vybírat z široké nabídky našich vozidel na našem webu ucleshop.cz

Bližší informace na emailu nebo na telefonním čísle:

Zároveň Vás chceme tímto informovat, že od 23.4.2020 bude opět možné rezervovat termín pro vrácení vozu po konci operativního leasingu. Prosím berte v úvahu, že přebírky vozů stále podléhají vládním nařízením, nabídka termínů je tedy omezená.

Pokud máte požadavek na odkup vozu po operativním leasingu, napište nám na

odkup@unicreditleasing.cz

V případě požadavku na prodloužení aktuální smlouvy, napište nám Váš požadavek na

prodlouzeni@unicreditleasing.cz

Omlouváme se Vám za veškeré komplikace a děkujeme za pochopení.

Váš UniCredit Fleet Management, s.r.o. a UniCredit Leasing CZ, a.s.


Situaci nadále aktivně monitorujeme a snažíme se jednat vždy v nejlepším zájmu jak našich zaměstnanců, tak i Vás našich klientů.
Informace na této stránce jsou průběžně aktualizovány. Poslední aktualizace proběhla dne 6. 5. 2020.