12. 9. 2019 - UniCredit Leasing na MSV představí svá řešení pro Průmysl 4.0.

Tématem letošního 61. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně je Průmysl 4.0 a digitální továrna. UniCredit Leasing, společně s UniCredit Bank a UniCredit Factoring u toho již tradičně nebudou chybět. Na stánku 82 v Pavilonu Z představí širokou nabídku finančních služeb a produktů pro firmy, které chtějí snadno zvládnout modernizaci a posílit svou konkurenceschopnost. 

 Další průmyslová revoluce je v plném proudu a před firmami jsou nové výzvy, s jejichž realizací jim pomáhá i UniCredit Bank. V UniCredit Leasing přinášíme řešení malým i velkým podnikům, a to v oblasti financování transportní techniky, strojních zařízení nebo zemědělské techniky. Naší výhodou je, že své služby vždy přizpůsobujeme potřebám zákazníka a hledáme pro něj ta nejvýhodnější řešení. Během uplynulých téměř třiceti let jsme se vypracovali na jednu z největších leasingových společností v Čechách a nejvýznamnější společnost nebankovního financování.

Společnostem pomáháme, aby jim díky rozvíjejícímu se Průmyslu 4.0 neujel vlak. Jsme součástí UniCredit Bank, která patří mezi přední finanční instituce ve financování malých a středních firem a velkých korporací. V našem brněnském stánku se mohou zájemci těšit i na nabídku produktů a služeb UniCredit Factoring, která je lídrem v oblasti mezinárodního factoringu, což ocení hlavně společnosti orientované na export a import.

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslovou události ve střední Evropě
s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Jsme proto rádi, že se UniCredit Leasing, UniCredit Bank a UniCredit Factoring akce účastní již několik let za sebou.

Naším plusem je, že o klienty se dokážeme postarat stejně doma i v zahraničí. Jsme totiž součástí celoevropské skupiny UniCredit, která milionům klientů z korporátní i soukromé sféry po celém světě nabízí a přizpůsobuje produkty a služby napříč celým bankovním sektorem. 

13. 4. 2019 - Financování European Investment Bank - SME úvěry

Financování European Investment Bank - SME úvěry
UniCredit Leasing CZ, a.s. (dále jen „UCL“) prostřednictvím dohody s European Investment Bank (dále jen „EIB“; www.eib.org) podporuje malé a střední podniky (SME) a podniky s méně než 3000 zaměstnanci (MidCaps) zpřístupněním finančně výhodného a flexibilního financování.

Evropská spolupráce ve prospěch SME
EIB je banka dlouhodobě působící na trhu Evropské Unie (dále jen „EU“). Její úlohou je přispívat k integraci, vyváženému rozvoji a hospodářské a

Spoluprace s EIBsociální soudržnosti členských států EU. Díky svému pozitivnímu ratingu na kapitálových trzích (AAA), EIB může získat výhodné finanční prostředky, které prostřednictvím naší společnosti přenáší na SME a MiCap podniky. Tyto podniky jsou přesně a individuálně informované prostřednictvím naší společnosti o zapojení EIB a jejím vlivu na financování. Bližší informace týkající se podpory EIB v oblasti SME a MidCap podnikání můžete získat na webových stránkách EIB (www.eib.org).

Co je EIB financování?
EIB posiluje svou podporu pro malé a střední evropské podniky tím, že jim pomáhá získat přístup k novým finančním zdrojům. Doba financování je minimálně 2 roky (reálna doba financování je závislá na ekonomické a technické životnosti financovaných předmětů) a zdroje můžou být použité na financování malých, ale i rozsáhlých projektů s celkovou hodnotou nákladů maximálně 25 miliónů EUR, přičemž EIB příspěvek je maximálně ve výšce 12,5 miliónů EUR.

Kdo může žádat o EIB financování?

  • SME podnik se sídlem v jednom z členských států EU s méně než 250 zaměstnanci v rámci skupiny (konsolidovaná data před financováním)
  • MidCap podnik se sídlem v jednom z členských států EU s méně než 3000 zaměstnanci v rámci skupiny (konsolidovaná data před financováním)
  • Většina ekonomických odvětví může žádat o EIB financování s výjimkou pouze některých, mezi které patří výroba nebo obchodování se zbraněmi a střelivem, výbušniny, zařízení nebo infrastruktura speciálně určená na vojenské účely a obchodování s nimi, zařízení nebo infrastruktura, která má za následek omezení lidských práv a svobod (například vězení, detenční zařízení v jakékoliv formě) nebo jsou v rozporu s lidskými právy, hazardní hry, tabákový průmysl, činnosti týkající se testování na zvířatech pokud nejsou v souladu se 2010/63/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 22.9.2010 na „Ochranu zvířat používaných na vědecké účely“ nebo činnosti, u nichž nelze zmírnit dopad na životní prostřední, eticky nebo morálně kontroverzní činnosti, například klonování lidí a spekulace s majetkem.

Na co se může použít EIB financování?
Financování EIB se může použít na všechny investice a výdaje, které vznikly v souvislosti s rozvojem SME nebo MidCap podniků např.:

  • Hmotné investice: nákup, renovace nebo rozšíření výroby a vybavení
  • Nehmotné investice: zejménavýdaje spojené s výzkumem a vývojem, nákupem licencí a softwaru

 Jaké jsou výhody pro Vaše podnikání?

  • Můžete získat výhodné finanční zdroje oproti standardním úrokovým sazbám.
  • Můžete si naplánovat Vám vyhovující periodicitu plateb a průběh splácení s ohledem na Váš  cash-flow.
  • Máte možnosti investovat do Vašeho podnikání bez negativního vlivu na Vaši likviditu nebo cash-flow.

Souhlasíte-li s EIB financováním, zavazujete se, že: (a) na základě adekvátního oznámení umožníte zástupcům EIB vykonat kontrolu místa, zařízení a práce, která souvisí s financováním (b) na základě žádosti EIB může naše společnost poskytnout jakékoliv informace o Vašem podniku. EIB financování pro SME a MidCap podniky je realizované prostřednictvím naší společnosti na základě přezkoumání žádosti, splnění UCL a EIB podmínek a následného schválení financování. V případě zájmu se prosím obraťte na naše pobočky a společně prodiskutujeme vhodnost financování EIB pro Vaši společnost.  

4. 3. 2019 - UniCredit Leasing spouští nový e-shop s výhodnou nabídkou referenčních a ojetých vozů

Praha, 14. března – UniCredit Leasing přichází s novinkou. Svým zákazníkům nabídne možnost vybrat si vozidlo z druhé ruky na svém e-shopu. V nabídce jsou desítky referenčních a ojetých vozidel UniCredit Fleet Management a UniCredit Leasing s prověřenou minulostí. Kompletní nabídku najdou zákazníci na stránkách www.ucleshop.cz.
 
Webové stránky e-shopu jsou jednoduché a srozumitelné pro každého. Vybírat z ojetých vozidel tak lze snadno díky přehlednému vyhledávání podle kritérií jako je značka, cena a model. Vyhledat ideální auto z druhé ruky mohou zákazníci také podle orientační výše měsíční splátky.
 
„Klienti si na e-shopu UniCredit Leasing mohou prohlédnout kompletní nabídku a udělat si předvýběr nejvhodnějších vozidel pro své potřeby,“ říká Jiří Matula, generální ředitel UniCredit Leasing a dodává: „Naši klienti si nejčastěji pořizují rodinná auta nižší střední třídy ve variantě kombi. Tento typ vozidel si často vybírají i firmy jako svá referentská vozidla. Na našem eshopu tak poskytujeme klientům široký výběr v této kategorii.“
 
Zájemci si na e-shopu kromě nabídky vozů najdou také kompletní detailní informace o vozidlu. Rozhodování jim usnadní i možnost zjistit orientační výši splátky bez pojištění. Financování vozidel z nabídky e-shopu zajišťuje za výhodných podmínek UniCredit Leasing.

Kontakt:
Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Leasing CZ, a.s.
tel: 606 694 156


4. 10. 2018 – UniCredit Leasing odstartoval spolupráci s EIF

UniCredit Leasing CZ, a.s. v září 2018 odstartovala spolupráci s Evropských investičním fondem (dále jen „EIF“) v rámci programu Horizont 2020 za účelem podpory malého a středního podnikání v oblasti výzkumu a inovací. Poskytujeme zvýhodněné financování na dopravní techniku, stroje a zařízení se zárukou EIF. Pro bližší informace kontaktujte, prosím, naší pobočku v Praze.