Úvěr

 

Produkt je doporučen, když

  • jsem podnikatel
  • chci vlastnit předmět od počátku uzavření úvěrové smlouvy i po jejím ukončení
  • chci mít pravidelné i sezonní měsíční splácení (u vybraných předmětů)
  • jako podnikatel plátce DPH si snižuji odvod daně z příjmu o odpisy a úroky ze splátek
  • jako podnikatel chci využít většinu dotačních titulů

Žádost o finanční kalkulaci