Výhodné řešení s podporou dotačních partnerů

Možnost dotace našeho financování s národními ale i evropskými finančními a garančními podporami

Vyberte si typ podpory:

Financování s podporou EIB

  • Zaměřeno pro podniky typu SME a MidCap do 3000 zaměstnanců
  • Produkt úvěr, finanční leasing a operativní leasing
  • Určeno pro automobily, motocykly , dopravní techniku, pořízení strojů, zařízení a technologických celků

Vice

Financování s podporou NRB

  • Zaměřeno na malé a střední podnikatele
  • Pouze produkt úvěr
  • Určeno pro pořízení strojů, zařízení a technologických celků

Vice

Financování s podporou PGRLF

  • Zaměřeno na zemědělské podnikatele, zemědělské prvovýrobce
  • Pouze produkt úvěr
  • Určeno zejména pro investice do nákupu techniky do zemědělské prvovýroby, a to včetně příslušenství, investice do výstavby, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku v zemědělských závodech, které souvisejí se zemědělskou prvovýrobou

Vice