Finanční leasing

Poskytneme vám širokou škálu možností pro nastavení výšky vašich splátek přesně tak, jak potřebujete.

 

Produkt je doporučen, když

  • jsem podnikatel
  • zvažuji vlastnictví  předmětu po ukončení nájmu
  • nechci zatížit cash-flow vlastními zdroji na začátku nájemní smlouvy
  • nechci zatěžovat rozvahu hmotným majetkem
  • jako podnikatel snižuji základ daně z příjmu o splátky nájemného

Žádost o finanční kalkulaci