Operativní leasing

 

Produkt je doporučen, když

  • jsem podnikatel
  • nechci předmět vlastnit ani po ukončení nájmu (po ukončení smlouvy odkupuje předmět dodavatel nebo 3. osoba)
  • mám zájem pouze o pronájem s častou obnovou předmětu
  • chci omezit neočekávané výdaje spojené s užíváním předmětu využitím servisního balíčku od externího dodavatele, pokud ho dodavatel nabízí
  • chci ostatní povinnosti spojené s užíváním předmětu řešit samostatně
  • jako podnikatel nechci zatěžovat rozvahu  hmotným majetkem
  • jako podnikatel snižuji základ daně z příjmu o splátky nájemného

 


Navštivte svého autorizovaného prodejce, zeptejte se ho na možnost financování  nebo si sjednejte schůzku na obchodním místě UniCredit Leasing.

Žádost o finanční kalkulaci