Řádné ukončení smlouvy

 

Finanční leasing

  1. Základní podmínkou řádného ukončení smlouvy je vyrovnání všech pohledávek vůči naší společnosti.
  2. Na začátku měsíce poslední splátky vám zašleme poštou všechny instrukce a podmínky ukončení smlouvy.
  3. Smlouvu o převodu je možné podepsat až po ukončení leasingové smlouvy a až po uhrazení poslední splátky.
  4. Smlouvu o převodu můžete podepsat i doma a zaslat nám ji poštou.

Úvěrové financování

  1. V případě úvěrového financování se smlouva ukončuje automaticky. Z vaší strany nejsou potřebné žádné kroky.
  2. Automaticky vám po zaplacení poslední splátky úvěru zašleme potvrzení o jejím přijetí.

Operativní leasing

  1. Základní podmínkou řádného ukončení smlouvy je vyrovnání všech pohledávek vůči naší společnosti.
  2. Smlouva končí vrácením vozidla naší společnosti.
  3. V případě že bylo vozidlo nadměrně opotřebované, vyčíslíme hodnotu nadměrného opotřebení a vyzveme vás na její zaplacení. Smlouva je automaticky ukončena uhrazením této částky.
  4. V případě pokud máte zájem o odkoupení vozidla, dohodneme si podmínky odkupu - zejména vyčíslíme hodnotu vozidla - a připravíme odkupní smlouvu.