Výhodné řešení s podporou dotačních partnerů

Možnost dotace našeho financování s národními ale i evropskými finančními a garančními podporami

Vyberte si typ podpory:

EIB financování

  • Pro podniku typu SME a MidCap do 3000 zaměstnanců
  • Na produkty úvěr, finanční leasing a operativní leasing
  • Vhodné pro automobily a motocykly, dopravní techniku, stroje a zařízení

Vice

EIF InnovFin záruka

  • Pro podniky typu SME a Mid Cap do 3 000 zaměstnanců
  • Pro produkty finančního leasingu a úvěru
  • Pro dopravní techniku, stroje a zařízení

Více

CEB financování

  • Pro podniky typu SME při vytváření a udržování pracovních míst
  • Pro veřejné, soukromé, smíšené podniky a samosprávy při zlepšování životních podmínek v městských a venkovských oblastech
  • Pro produkty jako jsou finanční leasing, úvěr, operativní leasing
  • Pro automobily a motocykly, dopravní techniku, stroje a zařízení

Více