Financování fotovoltaických zařízení

Rozšiřujeme portfolio svých služeb o financování fotovoltaických zařízení. Rádi našim klientům zajistíme financování fotovoltaických zařízení, která jsou určená především pro jejich vlastní spotřebu a díky kterým si mohou významně snížit náklady na elektrickou energii. Financování je určeno pro právnické osoby i fyzické osoby podnikající.

 

Hlavní výhody financování fotovoltaických zařízení

 • Délka financování až 10 let
 • Financování až 100 % investičních nákladů zahrnující:  
  • fotovoltaické panely
  • střídač
  • akumulaci
  • nosnou konstrukci
  • kabeláž, dodávku, montáž, uvedení do provozu
  • náklady na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost ve výstavbě
  • případnou dotaci

 

Jaké jsou základní parametry financování? 

 • Měsíční nebo čtvrtletní pravidelné anuitní splátky
 • Akontace od 0 %
 • Standardní zajištění – zajišťovací převod vlastnického práva
 • Výhodné pojištění ve splátkách

 

Proč investovat do fotovoltaických zařízení? 

 • Návratnost investice: 7–8 let bez dotace vs. 3–4 roky s dotací (při současných tržních cenách elektřiny)
 • Životnost technologie: 20+ let
 • Částečná soběstačnost: přibližně 9 měsíců v roce s minimálním nebo žádným odkupem energie ze sítě
 • Stabilnější plánování budoucího cash flow – část nákladů fixována
 • Energie vyrobená po době návratnosti představuje dodatečný výnos pro společnost
 • Nejčistší zdroj výroby elektrické energie splňující ESG kritéria (Environmental, Social and Corporate Governance = zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti a řízení rizik) 

Chcete se s námi poradit ohledně financování fotovoltaických zařízení, případně máte další otázky? Požádejte o nabídku financování fotovoltaických zařízení nebo si sjednejte schůzku na jednom z našich obchodních míst

Žádost o finanční kalkulaci

 


Nabídka je jen orientační, není návrhem na uzavření smlouvy a je platná až do odvolání.