Financování fotovoltaických zařízení

Rozšiřujeme portfolio svých služeb o financování fotovoltaických zařízení. Rádi našim klientům zajistíme financování fotovoltaických zařízení, která jsou určená především pro jejich vlastní spotřebu a díky kterým si mohou významně snížit náklady na elektrickou energii. Financování je určeno pro právnické osoby i fyzické osoby podnikající.

 

Chcete se s námi poradit ohledně financování fotovoltaických zařízení, případně máte další otázky? Požádejte o nabídku financování fotovoltaických zařízení nebo si sjednejte schůzku na jednom z našich obchodních míst

MÁM ZÁJEM


Dotace až 50 % na pořízení fotovoltaické elektrárny

V rámci Modernizačního fondu se spouští nový program na pořízení fotovoltaické elektrárny (FVE) určené primárně pro vlastní spotřebu vyrobené elektřiny.

 • Program je určený pro malé, střední i velké podniky, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • Výše dotace max. 50 % z celkových výdajů projektu, což pomůže snížit dobu návratnosti investice
 • Příjem žádostí je od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024

Co lze z dotace financovat?

 • Instalace FVE s výkonem 50 kWp – 5 MWp s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.
 • U projektů realizovaných na katastrálním území Prahy lze získat dotaci na FVE s výkonem již od 10 kWp (včetně).
 • Kromě samotné FVE mohou být předmětem podpory také systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny nebo systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Více informací k dotační výzvě naleznete na www.naviga.cz


Pro informace ohledně dotací kontaktujte:

Petr Koc: petr.koc@navigae.cz, +420 725 176 341

 

Jaké jsou základní parametry financování? 

 • Měsíční nebo čtvrtletní pravidelné anuitní splátky
 • Akontace od 0 %
 • Standardní zajištění – zajišťovací převod vlastnického práva
 • Výhodné pojištění ve splátkách

Hlavní výhody financování fotovoltaických zařízení

 • Délka financování až 10 let
 • Financování až 100 % investičních nákladů zahrnující:  
  • fotovoltaické panely
  • střídač
  • akumulaci
  • nosnou konstrukci
  • kabeláž, dodávku, montáž, uvedení do provozu
  • náklady na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost ve výstavbě
  • případnou dotaci

 

Proč investovat do fotovoltaických zařízení? 

 • Návratnost investice: 7–8 let bez dotace vs. 3–4 roky s dotací (při současných tržních cenách elektřiny)
 • Životnost technologie: 20+ let
 • Částečná soběstačnost: přibližně 9 měsíců v roce s minimálním nebo žádným odkupem energie ze sítě
 • Stabilnější plánování budoucího cash flow – část nákladů fixována
 • Energie vyrobená po době návratnosti představuje dodatečný výnos pro společnost
 • Nejčistší zdroj výroby elektrické energie splňující ESG kritéria (Environmental, Social and Corporate Governance = zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti a řízení rizik) 

Chcete se s námi poradit ohledně financování fotovoltaických zařízení, případně máte další otázky? Požádejte o nabídku financování fotovoltaických zařízení nebo si sjednejte schůzku na jednom z našich obchodních míst

MÁM ZÁJEM

Nabídka je jen orientační, není návrhem na uzavření smlouvy a je platná až do odvolání.