Zadali jste příliš krátké slovo

Návrhy:
  • Ujistěte se, že jste napsali správně.
  • Zkuste jiná slova.
  • Vyzkoušejte všeobecné slova.
  • Příliš málo slov.