Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (povinné ručení)

 

Z pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla jsou kryty škody vzniklé ostatním účastníkům silničního provozu nebo osobám, kterým pojištěné vozidlo způsobilo škodu ať už věcného charakteru nebo škodu na zdraví. Toto pojištění musí mít sjednáno každé vozidlo, které je určeno k provozu na pozemních komunikacích s výjimkou vozidel ozbrojených sil, policie a vozidel zařazených do integrovaného záchranného systému. V případě zařazení vozidla do Integrovaného záchranného systému – je potřeba doložit potvrzení krajského úřadu o zařazení vozidla do IZS.

Žádost o výpočet pojištení