Pojištění GAP

 

Pojištění GAP se sjednává za účelem náhrady finanční újmy, kterou pojištěný utrpěl v souvislosti se vznikem pojistné události hrazené z primárního pojištění (havarijní pojištění, v případě poškození vozidla jiným účastníkem z povinného ručení) a představuje rozdíl pořizovací ceny a obecné ceny stanovenou primárním pojistitelem z titulu vzniku totální škody následkem havárie nebo odcizení na pojištěném vozidle. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že primární pojistitel nekrátil popř. nezamítl pojistné plnění.

Žádost o výpočet pojištění