Doplňková pojištění

 

Většina pojistitelů nabízí ke sjednanému povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění rozšíření pojistné ochrany o následující doplňková pojištění. Konkrétní nabídku vybraného pojistitele Vám rádi sdělí naši pracovníci

  • pojištění skel či čelního skla - toto pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení skel, při kterém zasazené nebo osazené sklo bylo rozbito, prasklo nebo bylo poškozeno tak, že je nutná jeho výměna. Pojištění se sjednává na zvolenou pojistnou částku nebo za sazbu pojistného, která kryje znovupořízení skla (skel)
  • pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby - toto pojištění se vztahuje na případy poškození, zničení, odcizení věci při přepravě nebo při úkonech s přepravou souvisejících. Pojištění se sjednává na zvolenou pojistnou částku.
  • úrazové pojištění osob přepravovaných v motorovém vozidle - toto pojištění se sjednává pro případ úrazu osob přepravovaných motorovým vozidlem, jehož následkem je smrt nebo trvalá invalidita a ke kterému dojde v důsledku nehody konkrétního pojištěného vozidla. Pojištění se sjednává na dohodnuté limity pojistného plnění.
  • asistenční služby - toto pojištění zahrnuje pomoc v nouzi při nehodě nebo při poruše vozidla. Vztahuje se na doplňující služby, jejichž rozsah je uveden v pojistné smlouvě např. právo na úhradu nejnutnějších nákladů za provizorní opravu na cestu do ČR, poskytnutí právní pomoci, zapůjčení náhradního vozidla, odtažení vozidla, oprava vozidla asistenční službou atd.

    Pojištění se sjednává na dohodnutý rozsah.
  • pojištění náhradního vozidla - toto pojištění se vztahuje na úhradu nákladů za vypůjčení náhradního vozidla při dopravní nehodě. Předpokladem je, že oprava poškozeného vozidla přesáhne 8 normohodin. Maximální doba zapůjčení a denní půjčovné je pojistitelem určeno v pojistných podmínkách. Pojistitel nehradí provozní náklady (pohonné hmoty, parkovné apod.) a případné poškození zapůjčeného vozidla.
  • pojištění právní ochrany - jedná se o poskytnutí právní pomoci pojištěnému v případě dopravní nehody. Pojistné plnění obvykle zahrnuje soudní výdaje a náklady, náklady na soudní znalce a svědky povolané soudem, výdaje a náklady protistrany stanovené soudním rozhodnutí, odměny a náklady zvoleného právního zástupce, kauce, náklady specialistů pojistitele, výdaje pojištěného za cesty k soudnímu řízení a další.

V případě dotazů kontaktujte naší zákaznickou linku:
844 11 33 55. 

Žádost o výpočet pojištění