Oznámení o využití ochranné doby ve smyslu zákona č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěru v souvislosti s pandemií COVID-19

 

Vážení klienti,

ochrannou dobu v souvislosti se zmírněním negativních ekonomických dopadů pandemie COVID-10 dle podmínek zákona č. 177/2020 Sb. je možné využít nejpozději do 31. 10. 2020. Z tohoto důvodu bylo 30. 9. 2020 posledním dnem, kdy jste mohli podat oznámení o využití ochranné doby dle výše uvedeného zákona. Oznámením o ochranné době podaným 1. 10. 2020 a později nelze dle zákona č. 177/2020 Sb. vyhovět.

Děkujeme za pochopení,

Váš UniCredit Leasing CZ, a. s.