EIF InnovFin záruka

 

Záruka European Investment Fund InnovFin

EIF financování

UniCredit Leasing CZ, a.s. v září 2018 odstartovala spolupráci s Evropským investičním fondem (dále jen „EIF“, www.eif.org) v rámci programu Horizont 2020 na podporu malých a středních podniků v oblasti výzkumu a inovací a v oblasti digitalizace. Poskytujeme zvýhodněné financování na dopravní techniku, stroje a zařízení se zárukou EIF. Pro další informace kontaktuje, prosím, naši pobočku Korporátního financování. 

Evropská spolupráce v oblasti výzkumu, inovací a digitalizace
EIF je specializovaným poskytovatelem rizikového financování ve prospěch malých a středních podniků v celé Evropě s pozitivním ratingem na kapitálových trzích (AAA). Je součástí skupiny European Investment Bank . Jejím cílem je prostřednictvím cílených finančních produktů zlepšit přístup malých a středních podniků k financování, zejména v oblasti růstu, inovací, výzkumu a vývoje, zaměstnanosti a regionálního rozvoje. Více informací o EIF naleznete na internetových stránkách EIF (www.eif.org).

Co je záruka EIF InnovFin? 
S podporou Evropského fondu pro strategické investice (dále jen „EFSI“) zřídil EIF v rámci programu Horizont 2020 nástroj InnovFin. Tento nástroj poskytuje záruky s cílem usnadnit přístup k dluhovému financování inovativním malým a středním podnikům a společnostem se střední tržní kapitalizací do 3 000 zaměstnanců.

Kdo může žádat o záruku EIF InnovFin?  

 • Malý a střední podnik (dále jen „MSP“) se sídlem v členském státě EU s méně než 250 zaměstnanci ve skupině (konsolidovaná data před financováním) 
 • Podnik se střední kapitalizací (dále jen „Small Midcap“) se sídlem v členském státě EU s méně než 3 000 zaměstnanci ve skupině (konsolidovaná data před financováním)
 • Téměř všechna hospodářská odvětví mohou být financována s výjimkou pouze některých, jako je například výroba zbraní a střeliva, armáda, vojenské nebo policejní vybavení a infrastruktura, vybavení nebo infrastruktura omezující práva a svobody jednotlivce, hazardní hry, tabákový průmysl, činnosti týkající se testování na zvířatech, pokud nejsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010 / 63 / EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely nebo činnosti, jejichž dopad na životní prostředí nelze zmírnit či kompenzovat, eticky či morálně kontroverzní činnosti jako klonování lidí a spekulace s majetkem a jiné.

K čemu může být záruka EIF InnovFin použita? 
Záruka EIF InnovFin může být použita v oblasti výzkumu a inovací a v oblasti digitalizace v těchto kategoriích: 

 • Předmětem financování je investice do výroby, vývoje nebo realizace produktu, procesu nebo služby, které jsou inovativní a kde hrozí obchodní, technologické nebo průmyslové selhání; 
 • Podnik je rychle rostoucí podnik zaměřující se na vývoj, výzkum a inovace; 
 • Mladý podnik s náklady na vývoj, výzkum a inovace; 
 • Podnik má významný potenciál pro vývoj, výzkum a inovace; 
 • Podnik hodlá využít financování k investicím do digitalizace.

Jaké jsou výhody pro vaše podnikání?

 • Můžete získat zvýhodněné financování bez dalšího osobního zajištění;
 • Můžete získat financování i v případě snížené úvěruschopnosti; 
 • Máte možnost investovat do Vašeho podnikání bez negativního dopadu na Vaši likviditu či cash-flow.

V případě záruky EIF InnovFin souhlasíte s tím, že (a) na základě příslušného oznámení umožníte zástupcům EIF provést kontrolu míst, zařízení a prací souvisejících se zárukou (b) na žádost EIF může naše společnost poskytnout jakékoli informace o Vašem podniku.

Záruka EIF InnovFin je poskytnuta prostřednictvím naší společnosti na základě posouzení žádosti, splnění UCL a EIF podmínek a následné akceptace financování.  

V případě zájmu se prosím obraťte na naši pobočku Korporátního financování a společně prodiskutujeme vhodnost záruky EIF InnovFin pro Vaši společnost.