Operativní leasing

 Produkt je doporučen, když

  • jsem podnikatel
  • jsem spotřebitel (pouze financování vozidel do 3,5 t)
  • nechci předmět vlastnit ani po ukončení nájmu (po ukončení smlouvy odkupuje předmět dodavatel nebo 3. osoba)
  • mám zájem pouze o pronájem s častou obnovou předmětu
  • chci omezit neočekávané výdaje spojené s užíváním předmětu využitím servisního balíčku od externího dodavatele, pokud ho dodavatel nabízí
  • chci ostatní povinnosti spojené s užíváním předmětu řešit samostatně
  • jako podnikatel nechci zatěžovat rozvahu  hmotným majetkem
  • jako podnikatel snižuji základ daně z příjmu o splátky nájemného

Žádost o finanční kalkulaci