Kombinované financování

yužijte výhodnou kombinaci finančního leasingu a úvěru.

 

Výhody financování

 • Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení transportní techniky na základě uzavřené smlouvy o financování.
 • Poskytovatel úvěru převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce.
 • Jako vlastník je v technickém průkazu uveden poskytovatel úvěru, klient je zapsán jako provozovatel.
 • Klient je ekonomickým vlastníkem předmětu, který zahrne do svého majetku a odepisuje jej.
 • Možnost využití státních dotací.
 • Možnost odpočtu celé DPH k prodejní ceně na vstupu po převzetí PF.
 • Daňově uznatelným nákladem pro klienta je výše úroků a daňový odpis předmětu, nárok na celý roční odpis v roce převzetí PF.
 • Vzhledem k vyšší míře zajištění je tento produkt pro klienta finančně výhodnější než produkt Credit.
 • Součástí produktu může být výhodné havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem předmětu a možnost sjednání doplňkového pojištění vč. pojištění schopnosti splácet.
 • Financování je poskytováno:
  • na dobu od 12 měsíců;
  • v měně Kč/EUR;
  • v závislosti na bonitě klienta poskytneme financování až na 100 % hodnoty vozidla;
  • s pravidelnými fixními/variabilními splátkami.

Žádost o finanční kalkulaci