přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Sekce pro řidiče

Aktuální informace pro řidičeVážení klienti společnosti UniCredit Fleet Management s.r.o.,


končí zimní období a blíží se příprava na letní sezónu, která je spojená s přezouváním pneumatik.
Dovolujeme si vás vyzvat k včasnému rezervování termínu v servisním středisku před sezónní výměnou.


Doporučené termíny na letní přezouvání: od 1.4. 2018


NENECHÁVEJTE SEZÓNNÍ VÝMĚNU PNEUMATIK NA POSLEDNÍ CHVÍLI, VYVARUJETE SE TÍMTO DLOUHÝM OBJEDNACÍM LHŮTÁM.


nahoru


UniCredit Fleet Management, s. r. o.
Želetavská 1525/1
140 10 Praha 4 - Michle

IČ:

62582836

DIČ:

CZ62582836

OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 33481

www.unicreditleasing.cz


Obchodní oddělení


+420 257 091 190
+420 257 091 191
+420 257 091 198
+420 257 091 287

Technické oddělení


+420 257 091 181
+420 257 091 194
+420 257 091 422
+420 257 091 691

Oddělení péče o klienty


+420 257 091 125
+420 257 091 128
+420 257 091 187
+420 257 091 520


Účetní oddělení


+420 257 091 193

   Zde je možné stáhnout Kontakty pro vytištění do Driver setu UCFM:

DS_Kontakty.pdf
Kontakty
velikost: 66 kB   otevřít/stáhnout


nahoru

 

Servis a údržba vozidla

Provoz a údržba vozidla musí být prováděna v souladu s předpisy výrobce vozidla, které jsou uvedeny v příručce vozidla a servisní knížce. Uživatel je povinen dodržovat interval servisních prohlídek a pravidelně, dle zákona o provozu motorových vozidel, kontrolovat vozidlo před jízdou.

Objednání servisních služeb

Servis a údržba vozidla musí být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích pro vaši značku vozidla, která jsou smluvními partnery UniCredit Fleet Management. Návštěvu v jiném servisním středisku je nutné předem konzultovat s technickým oddělením UniCredit Fleet Management na telefonních číslech:

+420 257 091 181
+420 257 091 194
+420 257 091 422
+420 257 091 691

Nebo na e-mailové adrese: 

Termín návštěvy v servisním středisku si uživatel sjednává sám. Při sjednávání zakázky opravy vozidla je nutné předložit k identifikaci Kartu vozidla.

Zde je možné stáhnout text pro vytištění do Driver setu UCFM společně s autorizovanými servisními místy jednotlivých výrobců vozidel:


DS_Servis.pdf
Servis a údržba vozidla
velikost: 59 kB   otevřít/stáhnout
DS_Audi.pdf
Servis a údržba vozidla - Audi
velikost: 98 kB   otevřít/stáhnout
DS_BMW.pdf
Servis a údržba vozidla - BMW
velikost: 135 kB   otevřít/stáhnout
DS_Citroen.pdf
Servis a údržba vozidla - Citroen
velikost: 108 kB   otevřít/stáhnout
DS_Ford.pdf
Servis a údržba vozidla - Ford
velikost: 121 kB   otevřít/stáhnout
DS_Honda.pdf
Servis a údržba vozidla - Honda
velikost: 92 kB   otevřít/stáhnout
DS_Hyundai.pdf
Servis a údržba vozidla - Hyundai
velikost: 161 kB   otevřít/stáhnout
DS_Chevrolet.pdf
Servis a údržba vozidla - Chevrolet
velikost: 148 kB   otevřít/stáhnout
DS_Kia.pdf
Servis a údržba vozidla - Kia
velikost: 159 kB   otevřít/stáhnout
DS_Lancia.pdf
Servis a údržba vozidla - Lancia
velikost: 78 kB   otevřít/stáhnout
DS_Land_Rover.pdf
Servis a údržba vozidla - Land Rover
velikost: 155 kB   otevřít/stáhnout
DS_Lexus.pdf
Servis a údržba vozidla - Lexus
velikost: 76 kB   otevřít/stáhnout
DS_Mazda.pdf
Servis a údržba vozidla - Mazda
velikost: 144 kB   otevřít/stáhnout
DS_Mercedes-Benz.pdf
Servis a údržba vozidla - Mercedes-Benz
velikost: 85 kB   otevřít/stáhnout
DS_Mitsubishi.pdf
Servis a údržba vozidla - Mitsubishi
velikost: 97 kB   otevřít/stáhnout
DS_Opel.pdf
Servis a údržba vozidla - Opel
velikost: 147 kB   otevřít/stáhnout
DS_Peugeot.pdf
Servis a údržba vozidla - Peugeot
velikost: 107 kB   otevřít/stáhnout
DS_Porsche.pdf
Servis a údržba vozidla - Porsche
velikost: 70 kB   otevřít/stáhnout
DS_Renault.pdf
Servis a údržba vozidla - Renault
velikost: 108 kB   otevřít/stáhnout
DS_Seat.pdf
Servis a údržba vozidla - Seat
velikost: 103 kB   otevřít/stáhnout
DS_Subaru.pdf
Servis a údržba vozidla - Subaru
velikost: 91 kB   otevřít/stáhnout
DS_Suzuki.pdf
Servis a údržba vozidla - Suzuki
velikost: 97 kB   otevřít/stáhnout
DS_Skoda_1.pdf
Servis a údržba vozidla - Škoda, 1. část
velikost: 38 kB   otevřít/stáhnout
DS_Skoda_2.pdf
Servis a údržba vozidla - Škoda, 2. část
velikost: 31 kB   otevřít/stáhnout
DS_Skoda_3.pdf
Servis a údržba vozidla - Škoda, 3. část
velikost: 23 kB   otevřít/stáhnout
DS_Toyota.pdf
Servis a údržba vozidla - Toyota
velikost: 92 kB   otevřít/stáhnout
DS_Volkswagen.pdf
Servis a údržba vozidla - Volkswagen
velikost: 118 kB   otevřít/stáhnout
DS_Volvo.pdf
Servis a údržba vozidla - Volvo
velikost: 97 kB   otevřít/stáhnout
DS_Neautorizovana_sit_Elit.pdf
Alternativní servisní síť Elit
velikost: 119 kB   otevřít/stáhnout


nahoru

 


Výměna pneumatik musí být prováděna s síti smluvních pneuservisů UniCredit Fleet Management, s.r.o. Seznam je uveden v příloze tohoto odstavce nebo byl přiložen do DriverSetu, který byl předán společně s doklady při převzetí nového vozidla. Návštěvu v jiném servisním středisku je nutné předem konzultovat s technickým oddělením UniCredit Fleet Management s.r.o. Výběr konkrétního servisního střediska – pneuservisu, je závislý na značce pneumatik kalkulovaných na váš vůz. Další výměny pneumatik budou prováděny ve stejném servisním středisku. Termín návštěvy v servisním středisku si uživatel sjednává sám.

 • Letní pneu: 1. 4.–30. 4.
 • Zimní pneu: 1. 10.–31. 10.

PROSÍME, NENECHÁVEJTE SEZÓNNÍ VÝMĚNU PNEUMATIK NA POSLEDNÍ CHVÍLI, VYVARUJETE SE TÍMTO DLOUHÝM OBJEDNACÍM LHŮTÁM.

Při mechanickém poškození pneumatik musí být oprava provedena v některém ze smluvních servisních středisek UniCredit Fleet Managent. Jejich přehled je uveden dále.

Při sjednávání zakázky je nutné předložit k identifikaci Kartu vozidla.

Zde je možné stáhnout text pro vytištění do Driver setu UCFM společně s autorizovanými servisními místy partnerských sítí pneuservisů ContiTrade a 4Fleet:

DS_Pneuservis_ContiTrade.pdf
Pneuservis - servisní místa ContiTrade
velikost: 201 kB   otevřít/stáhnout
DS_Pneuservis_4Fleet.pdf
Pneuservis - servisní místa 4Fleet
velikost: 140 kB   otevřít/stáhnout


nahoru

 


Řešení pojistné události se liší podle způsobu jejího vzniku. V pracovní dny mezi 8:00–16:30 je možné ho konzultovat s pracovníkem oddělení pojistných událostí UniCredit Fleet Management na telefonním čísle:

+420 257 091 324

+420 257 091 354

V ostatních případech je možné využít informační linku UniCredit Fleet Management Asistence na telefonním čísle:

+420 261 000 565

Nahlášení pojistné události příslušné pojišťovně vždy provádí UniCredit Fleet Management a nikoliv uživatel vozidla.

Postup při řešení pojistné události

Vždy vyplňte formulář Záznam o dopravní nehodě (vzor formuláře v el. podobě je ke stažení níže spolu s návodem k jeho vyplnění). Tento formulář je běžně dostupný na každé pobočce pojišťovny.

Policii je nutné volat v následujících případech:

 • Pokud při dopravní nehodě dojde ke zranění nebo k usmrcení osoby.
 • Pokud při dopravní nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
 • Pokud při dopravní nehodě dojde ke škodě na majetku třetí osoby (např. poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
 • Pokud při dopravní nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či jejího příslušenství (např. svodidel, dopravní značky apod.) nebo veřejného majetku.
 • Pokud po dopravní nehodě nebudete sami schopni obnovit plynulost silničního provozu.
 • Pokud některý z účastníků dopravní nehody nespolupracuje, odmítá vyplnit formulář o nehodě, z místa nehody ujede nebo se nedohodnete na zavinění.
 • V případě vandalismu – info viz níže.

Pokud byla volána policie, vyžádejte si kopii protokolu, číslo jednací nebo alespoň identifikaci policie, která pojistnou událost vyšetřila. Přestože zákon nestanoví povinnost dohodnout se na zavinění, pro další průběh šetření pojišťovnou to vhodné. Doporučujeme proto Policii ČR zavolat ke všem případům, kde se účastníci nedohodnou na zavinění.

Zajistěte převoz vozidla do příslušného autorizovaného servisního střediska. Pokud není vůz pojízdný, využijte asistenční službu pojišťovny a UCFM Assistence.

Vyplněný formulář Záznam o dopravní nehodě, oboustrannou kopii vašeho ŘP, případně také protokol od policie obratem zašlete na e-mail:

Po obdržení požadovaných dokumentů nahlásí UniCredit Fleet Management pojistnou událost příslušné pojišťovně, zajistí prohlídku jejím likvidátorem a následně schválí opravu vozidla.

Vandalismus, vloupání do vozidla, odcizení vozidla nebo jeho části

 • Vždy volejte policii.
 • Po sepsání protokolu si vyžádejte jeho kopii, číslo jednací anebo alespoň identifikaci policie, která pojistnou událost vyšetřila.
 • Zajistěte převoz vozidla do příslušného autorizovaného servisního střediska. Pokud není vůz pojízdný, využijte asistenční službu pojišťovny a UCFM Assistence.
 • Vyplňte formulář Záznam o dopravní nehodě (vzor formuláře v el. podobě je ke stažení níže spolu s návodem k jeho vyplnění). Tento formulář je běžně dostupný na každé pobočce pojišťovny a obratem nám jej zašlete spolu s kopií obou stran vašeho řidičského průkazu a případně také protokolem od policie na e-mail:
 • Po obdržení požadovaných dokumentů nahlásí UniCredit Fleet Management pojistnou událost příslušné pojišťovně, zajistí prohlídku jejím likvidátorem a následně schválí opravu vozidla.

 Poškození čelního skla

Je-li na vašem vozidle připojištěno čelní sklo (zjistíte na Smlouvě o nájmu dopravního prostředku) použijte následující postup:

 • Vyplňte protokol Záznam o dopravní nehodě (elektronickou verzi zašleme e-mailem na vyžádání, nebo použijte formulář přiložený v tomto driver setu) a obratem nám jej zašlete spolu s kopií obou stran vašeho řidičského průkazu na e-mail:
 • Objednejte výměnu čelního skla v příslušném servisu dle přílohy.
 • Po obdržení požadovaných dokumentů nahlásí UniCredit Fleet Management pojistnou událost příslušné pojišťovně, zajistí prohlídku jejím likvidátorem a následně schválí opravu vozidla.
DS_AGC_Autoskla.pdf
Přehled servisních míst AGC AUTOSKLA
velikost: 168 kB   otevřít/stáhnout

 

Zde je možné stáhnout text pro vytištění do Driver setu UCFM společně s protokolem Záznam o dopravní nehodě:

Zaznam_o_dopravni_nehode.pdf
Záznam o dopravní nehodě
velikost: 27 kB   otevřít/stáhnout
Navod_k_vyplneni_Zaznamu_o_dopravni_nehode.pdf
Návod k vyplnění Záznamu o dopravní nehodě
velikost:28 kB   otevřít/stáhnout
Formular_hlaseni_PU.xls
Formulář pro hlášení pojistné události
velikost: 56 kB   otevřít/stáhnout
DS_Pojisteni.pdf
Postup při řešení pojistné události
velikost: 79 kB   otevřít/stáhnout

nahoru


Z důvodu zvýšení komfortu při užívání vozidel UniCredit Fleet Management, s. r. o., jsme pro vás ve spolupráci s ÚAMK, a. s., připravili dvě nové služby:

 • asistenční služba UniCredit Fleet Management Assistance;
 • non stop asistenční linka

UniCredit Fleet Management Assistance je služba pro klienty, kteří chtějí mít za každé situace jistotu, že o ně bude profesionálně postaráno. Kromě poradenské služby zahrnuje UniCredit Fleet Management Assistance např. opravu na místě, odtah vozidla, zapůjčení náhradního vozidla nebo zabezpečení náhradního ubytování. Více informací naleznete  Informačním sešitě UCFMA.

Asistenční linka je zdarma k dispozici všem uživatelům vozidel UniCredit Fleet Management s.r.o. na tel. čísle: +420 261 000 565 (i ze zahraničí). Školení operátoři poskytnou řidičům pomoc např. při řešení dopravní nehody, poruchy na vozidle, pravidelné údržbě vozu či sezónní výměně pneumatik.

V případě vašeho zájmu o bližší informace nebo zahrnutí služby UniCredit Fleet Management Assistance do již uzavřených nájemních smluv kontaktujte naše obchodní oddělení.

Informacni_sesit_UCFMA.pdf
Informační sešit UCFMA
velikost: 4,4 Mb   otevřít/stáhnout
Vzor_karty_UCFMA.pdf
Vzor karty UCFMA
velikost: 162 kB   otevřít/stáhnout

 

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci