přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia vykázala za první pololetí roku 2014 konsolidovaný čistý zisk ve výši 2,5 miliardy Kč

7.08.2014  • Konsolidovaný čistý zisk UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia meziročně vzrostl o 76,8 % při porovnání s pololetními výsledky UniCredit Bank Czech Republic loňského roku.
  • Vklady klientů meziročně vzrostly o 47,2 %, z toho bankovní vklady v ČR vzrostly o 12,8 % a v SR poklesly o 3,3 %.
  • Úvěry klientům se ve srovnání s 30. červnem 2013 zvýšily o 73 %, bez vlivu fúze bankovní úvěry vzrostly v ČR o 10,7 %, v SR o 6,4 %, úvěry klientům obou leasingových společností meziročně vzrostly celkem o 4 %.
  • Celková aktiva meziročně vzrostla o 54,4 % díky silnému obchodnímu růstu, vlivem fúze UniCredit Bank a akvizice UniCredit Leasing v ČR a SR.
  • Vlastní kapitál vzrostl o 50,3 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se po zdanění zvýšil z 1 400 milionů Kč (k 30. 6. 2013*) na 2 474 milionů Kč (k 30. 6. 2014). Komentář Jiřího Kunerta, generálního ředitele a předsedy představenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia:

„Oživení ekonomiky se v České republice a na Slovensku postupně projevuje v uskutečněných investicích ve firemním sektoru a u domácností ve větší ochotě utrácet. Spotřebu domácností také podpořil i zlepšující se trh práce. V prvním pololetí jsme na obou trzích výrazně rostli v retailovém bankovnictví a to díky bezkonkurenčním inovacím v oblasti běžných účtů, spotřebitelských úvěrů i hypoték, které si u nás sjednaly tisíce nových klientů.

Stejně tak rostl objem firemních úvěrů. V leasingu posilujeme naši pozici značkového financování osobních a užitkových vozů a rozvíjíme oblast operativního leasingu pro firmy a fyzické osoby v Česku i na Slovensku.“

Položky výkazu zisku a ztrát

Čistý výnos z úroků UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se zvýšil na 4 913 milionů Kč (k 30. 6. 2013*: 3 061 milionů Kč). Čisté výnosy z poplatků a provizí meziročně vzrostly na 1 754 milionů Kč (k 30. 6. 2013*: 1 028 milionů Kč). Bez vlivu fúze a akvizice leasingových společností se čisté výnosy z poplatků a provizí v České republice snížily o 1,2 %.

„Bankovní sektor je nadále negativně ovlivněn prostředím nízkých úrokových sazeb a také posledními kroky ECB ve vztahu k sazbám, což nepřispívá ke generování čistých výnosů z úroků. Nicméně, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia vykazuje silný vývoj čistého výnosu z úroků v důsledku fúze a akvizice leasingových společností v České republice a na Slovensku. Jsme i nadále dobře kapitalizováni a využíváme silnou likviditní pozici, která nám umožňuje podporovat naše retailové a korporátní klienty se zájmem o úvěry,“ uvedl Gregor Hofstaetter-Pobst, finanční ředitel UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Úroveň všeobecných správních nákladů vzrostla o 51,1 % na 3 466 milionů Kč (k 30. 6. 2013*: 2 293 milionů Kč). Meziročně vzrostly náklady na úvěrové riziko na 1 224 milionů Kč, což představuje nárůst o 55,3 % ve srovnání s předcházejícím rokem (k 30. 6. 2013*: 788 milionů Kč). Bez vlivu fúze se v ČR snížily o 30,7 %.

Rozvaha

K 30. 6. 2014 činila celková aktiva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 488 706 milionů Kč, což představuje nárůst o 54,4  % ve srovnání s údajem k 30. 6. 2013* (316 563 milionů Kč).

Na straně aktiv rozvahy došlo k nárůstu pohledávek za klienty, a to o 73 % na celkových 328 564 milionů Kč oproti stavu k 30. 6. 2013* (189 934 milionů Kč).

Na straně pasiv došlo k  nárůstu objemu závazků vůči klientům o 47,2 % na 290 783 milionů Kč (30. 6. 2013*: 197 501 milionů Kč). Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 15,7 % na 44 458 milionů Kč (30. 6. 2013*: 38 417 milionů Kč).

Vlastní kapitál banky vzrostl ve srovnání s 1. pololetím 2013 o 50,3 % na 55 105 milionů Kč (k 30. 6. 2013*: 36 654 milionů Kč).

* 2013 (výsledky pouze za UniCredit Bank Czech Republic)


Archiv

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci