přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Rady pro klienty

Jak řádně ukončím smlouvu (leasingovou, úvěrovou)?

 • Řádné ukončování smluv vyřizují pracovníci oddělení správy autoleasingu a leasingu movitostí. Klient nemusí o řádné ukončení smlouvy žádat. Bližší informace lze získat na telefonním čísle klientského centra 844 113 355.

 

Jaký je postup při předčasném ukončení leasingové smlouvy?

 • Nejdříve je nezbytné písemně požádat o předčasné ukončení leasingové smlouvy. V žádosti, kterou je možné zaslat buď poštou na adresu UniCredit Leasing CZ, a. s., OSALM, Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle nebo faxem na 257 322 175, případně e-mailem na info@unicreditleasing.cz, je třeba uvést číslo smlouvy a rozhodné datum pro ukončení smlouvy.
 • Do 5 dnů od přijetí žádosti obdržíte informativní dopis s vyčíslením kupní ceny a zálohovým listem.
 • V případě potvrzení vašeho zájmu smlouvu předčasně ukončit uhradíte kupní cenu předepsanou na zálohovém listě. Po připsání kupní ceny na účet pronajímatele vám bude vystaven daňový doklad (faktura) a připravena kupní smlouva k podpisu. UniCredit Leasing CZ, a. s., zároveň zasílá plnou moc k přehlášení vozidla na příslušném registru a technický průkaz.
 • Havarijní pojištění i povinné ručení, které si sjednal nájemce jako hromadné a jehož splátky pojistného hradil jako součást leasingových splátek, zaniká ke dni podpisu zmíněné kupní smlouvy.
 • V souladu se Všeobecnými podmínkami je za předčasné ukončení smlouvy účtován poplatek.
 • Předčasné ukončení smlouvy není možné, pokud již byla splatná poslední leasingová splátka.
 • Předčasné ukončení smlouvy, dle které je nájemce podnikatel, může mít za následek změnu daňového režimu leasingové smlouvy ve smyslu Zákona o dani z příjmů. Je proto vhodné tento krok konzultovat s daňovým poradcem.

Kde mohu nahlásit změnu identifikačních údajů v průběhu smlouvy?

 • Písemně na adresu UniCredit Leasing CZ, a. s., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle, nebo faxem na číslo 257 322 172, případně e-mailem na .

Kdo vystavuje potvrzení o bezeškodném průběhu po ukončení smlouvy a kde mohu o něj požádat?

 • Potvrzení o bezeškodném průběhu vystavuje pojišťovna, u které byl předmět leasingu během doby trvání smlouvy pojištěný.

   

  Požádat o něj můžete zde.

Mohu dát předmět leasingu do podnájmu?

 • Ano, ale po předchozím udělení souhlasu s podnájmem, který vystaví příslušná pobočka UniCredit Leasing CZ, a. s., kde byla leasingová smlouva uzavřena.

Mohu převést leasingovou smlouvu na nového nájemce?

 • Ano. Současný nájemce podá písemně na příslušné pobočce UniCredit Leasing CZ, a. s., "Žádost o souhlas s převodem práv a povinností na nového nájemce" s uvedením rozhodného data převodu práv a povinností. Současně předloží identifikační údaje budoucího nájemce včetně jeho hospodářských výsledků za poslední rok.

   

  Po schválení žádosti bude podepsána trojstranná "Smlouva o převodu práv a povinností".
  Podmínkou pro podepsání této smlouvy je uhrazení veškerých závazků po splatnosti.

Mohu požádat o odklad úhrady leasingových splátek?

 • Ve výjimečných případech ano. Požádáte písemně o souhlas s odkladem platby leasingových splátek buď na adresu UniCredit Leasing CZ, a. s., nebo faxem 257 322 175, případně e-mailem na , přičemž žádost musí obsahovat řádné zdůvodnění. Žádosti se posuzují individuálně s přihlédnutím k předchozí platební morálce klienta. Není možné žádat o odklad již splatných splátek. Na udělení souhlasu není žádný nárok.

Jak pomáhá UniCredit Leasing svým klientům v případě reklamace předmětu leasingu?

 • Základní postup při reklamaci předmětu leasingu je uveden přímo ve Všeobecných podmínkách - klient je zmocněn i bez našeho vědomí naším jménem reklamovat u prodávajícího. Informuje-li nás písemně klient o probíhající reklamaci, vystavíme mu zvláštní plnou moc k řešení reklamace.

   

  V případě, že se klient s prodávajícím na řešení reklamace nedohodne a obrátí se na UniCredit Leasing CZ, a. s., o pomoc, zprostředkováváme za naší účasti jednání mezi klientem a prodávajícím a společně hledáme způsoby řešení. Snažíme se najít řešení vhodné pro všechny zúčastněné strany.

Jaký je postup, když si potřebuji zapůjčit technický průkaz vozidla ?

 • O zapůjčení velkého technického průkazu vozidla si lze zažádat na e-mailové adrese či telefonicky u příslušné pobočky v tomto rozsahu:

  - číslo smlouvy

  - důvod zapůjčení

  - způsob převzetí (poštou či osobně)

   

  Při zaslání technického průkazu poštou účtujeme v souladu se sazebníkem poplatků částku 80 Kč + DPH.

   

  Pokud si technický průkaz vyzvedává zástupce, je nutné předložit plnou moc – postačí bez notářského ověření.

   

  Kontakty na pobočky:

  Pobočka

  Kontaktní e-mail

  Kontaktní jméno

  Telefon

  Plzeň

  Lavrysh Martina

  377 220 209-11

  Liberec

  Srpová Vilma

  485 252 119

  Liberec

  Bartošová Sylvie

  485 252 118

  Ostrava

  Sittková Jana

  596 101 223

  Zlín

  Králová Kateřina

  577 578 118

  Ústí nad Labem

  Krbová Helena

  475 220 274

  Hradec Králové

  Koutníková Martina

  495 512 386, 383

  Brno

  Chrenková Věra

  549 529 601

  České Budějovice

  Chrtová Jana

  387 313 191-2

  ČB kancelář Jihlava

  Skotalová Monika

  567 128 011-4

  Praha

  Bronislava Šídlová

  844 11 33 55

  Praha

  Lenka Englmaierová

  844 11 33 55

   

  Vydání technického průkazu je možné pouze po předchozí telefonické či písemné domluvě ve dnech pondělí až pátek mezi 8:00–16:30 hod.

 

 

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci