přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Pojistné události

Vozidla


a) Oznámení vzniku pojistné události

V případě, že na předmětu financování došlo k pojistné události, oznamte ji co nejdříve příslušné pojišťovně a následně naší leasingové společnosti. K tomuto doporučujeme využít online formulář.

Rovněž můžete použít formulářve formátu PDF, vyplnit jej a poslat na adresu UniCredit pojišťovací makléřská, spol. s r. o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle nebo na adresu vám nejbližší pobočky UniCredit Leasing anebo jako přílohu e-mailu na adresu .

Pokud vám nevyhovují výše uvedené možnosti, můžete kontaktovat naše zákaznické centrum 844 113 355.

V případě složitější pojistné události, jsou naši specialisté připraveni poskytnout podporu při řešení likvidace vzniklé škody.

 

b) Jak postupovat v případě poškození vozidla z důvodu pojistné události a odcizení vozidla

Od 1. 1. 2009 je nezbytné přivolat Policii ČR k dopravní nehodě, u které vznikla celková škoda na vozidle, včetně přepravovaných věcí, minimálně 100 000 Kč a více. V opačném případě Policie ČR být přivolána nemusí za předpokladu, že účastníci nehody se domluví na míře zavinění. V takovémto případě je nezbytně nutné sepsat s účastníky nehody záznam o dopravní nehodě (formulář ke stažení zde). Pokud některý z účastníků odmítne sepsat záznam o dopravní nehodě, je nutné přivolat Policii ČR.

 

Pokud dojde ke zranění, nebo poškození předmětů třetích osob (zaparkované vozidlo, svodidla, dopravní značení, poškození vozovky atd.) přivolejte policii vždy.

 

Nahlaste škodu na příslušnou pojišťovnu. Pokud nebylo rozhodnuto o viníkovi nehody, nahlaste škodu ze svého havarijního pojištění.

Každý z našich smluvních pojistitelů nabízí v rámci pojištění také asistenční služby, k odtahu poškozeného vozidla proto využijte jejich služby. Bližší informace k rozsahu asistenčních služeb naleznete na webových stránkách jednotlivých pojišťoven.

 

Vozidlo nelze opravovat dříve než po provedení prohlídky technikem pojišťovny. Opravy vozidel zadávejte pouze odborným servisům výrobce, jen tak neztratíte záruku na vozidlo! V případě škod většího rozsahu je nutný souhlas pojišťovny k opravě vozidla (pokud by náklady na opravu vozidla přesáhly obecnou cenu vozidla, byla by škoda likvidována jako totální škoda).

 

Pojišťovna zlikviduje škodu na základě předložených faktur za opravu, pro výplatu pojistného plnění je potřeba uvolnění vinkulace od vlastníka vozidla. K tomu lze využít hlášení na našich internetových stránkách. Vinkulace pojistného plnění je uvolněna ve váš prospěch nebo ve prospěch servisu za předpokladu, že se nejedná o totální škodu a závazky jsou hrazeny dle příslušných splátkových kalendářů.

Po dobu opravy jste povinni dál hradit splátky vztahující se k danému vozidlu.

 

V případě odcizení vozidla volejte policii vždy a následně postupujte dle pokynů příslušného pojistitele, kterému také neprodleně škodu oznamte.

 

Stroje, zařízení, technologie


V případě, že na předmětu financování došlo k pojistné události, oznamte ji co nejdříve naší leasingové společnosti. Zákaznické centrum 844 113 355.

Rovněž můžete použít formulář ve formátu PDF, vyplnit ho a poslat na adresu UniCredit pojišťovací makléřská, spol. s. r. o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle nebo na adresu vám nejbližší pobočky UniCredit Leasing anebo jako přílohu e-mailu na adresu .

V případě pojistné události řešené z pojistné smlouvy sjednané prostřednictvím leasingové společnosti, zajišťují naši specialisté komplexní služby, a to od nahlášení pojistné události pojišťovně po výplatu pojistného plnění.

 
 

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci