přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Informační memorandum LLCB

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PDF ke stažení)

 

Klientské centrum NRKI


Dovolujeme si vás informovat, že činnost a služby Klientského centra NRKI, poskytované klientům věřitelských subjektů jsou beze změn a klienti věřitelských subjektů mohou i nadále kontaktovat Klientské centrum NRKI (viz níže).

Klientské centrum NRKI poskytuje zejména tyto služby:

  • informuje klienty o údajích, které jsou o nich zpracovávány v NRKI (v případě klientů – fyzických osob tak činí podle požadavků Zákona o ochraně osobních údajů);
  • slouží jako místo pro podávání žádostí klientů o informace o tom, jaké údaje jsou o nich zpracovávány v NRKI; informace jsou poskytovány za úplatu nepřevyšující náklady na jejich poskytnutí;
  • slouží jako místo pro podávání případných stížností či připomínek ze strany klientů v souvislosti s nepřesnými údaji zpracovávanými v NRKI.


Technické a organizační záruky zabezpečení ochrany informací (údajů) v NRKI

Pokud jde o provoz NRKI, dovolujeme si vás informovat, že všechny zúčastněné subjekty přijaly náležitá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k informacím (údajům) v NRKI, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití informací obsažených v NRKI.

Těmito opatřeními jsou zejména:

  • pravidelná obměna individuálních přístupových kódů a přístupových jmen k NRKI;    
  • přenos informací prostřednictvím privátních linek, který znemožní neoprávněný přístup k informacím;
  • šifrování dat při přenosu informací.


Technické a organizační záruky zabezpečení ochrany informací (údajů) při jejich výměně mezi věřitelskými subjekty a bankami

V souvislosti se vzájemnou výměnou informací (údajů) mezi věřitelskými subjekty a bankami přijali všechny zúčastněné subjekty náležitá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k informacím (údajům) v NRKI ani v BRKI, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož ani k jinému zneužití informací obsažených v NRKI či BRKI.

Zvláštní ochrana práv klientů – fyzických osob

Dovolujeme si vás upozornit, že bez ohledu na okamžik zahájení vzájemné výměny informací (údajů) mezi věřitelskými subjekty a bankami zůstává v plném rozsahu vyplývajícím z požadavků zákona a z pravidel NRKI zachována zvláštní ochrana práv klientů – fyzických osob.

Na základě povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů bychom vás tímto rádi poučili o vašich právech vyplývajících z ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že některý věřitelský subjekt, LLCB nebo další subjekty, které se podílejí na zpracování údajů v NRKI (tj. příslušný správci nebo zpracovatel), provádějí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

a)       požádat příslušného správce nebo zpracovatele o vysvětlení;

b)       požadovat, aby příslušný správce nebo zpracovatel odstranil vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Bude-li vaše žádost shledána oprávněnou, jsou příslušné subjekty povinny neprodleně odstranit závadný stav. Nevyhoví-li příslušný správce nebo zpracovatel vaší žádosti, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.Klientské centrum NRKI

LLCB, z.s.p.o.

Viktoria Vyšehrad

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00  Praha 4
Česká republika

Tel.: +420 277 778 650
E-mail:
Internet: www.llcb.cz

Provozní doba Klientského centra NRKI:

Pondělí: 8:00–18:00 hod.
Úterý: 9:00–17:00 hod.
Středa: 8:00–18:00 hod.
Čtvrtek: 9:00–17:00 hod.
Pátek: 9:00–17:00 hod.

Předtím, než nás budete kontaktovat telefonicky, faxem, e-mailem či poštou, podívejte se na internetovou stránku www.llcb.cz, kde možná najdete odpověď na váš dotaz.

 

Chcete poradit nebo máte další otázky?

Neváhejte nás kontaktovat.

A nebo si jednoduše najděte nejbližší obchodní místo a navštivte nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás.


přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci