přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Informační memorandum

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ

 

pdf icon20180401_C_Informační memorandum_NRKI_BRKI.pdf
velikost: 219 kBotevřít/stáhnout

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM
BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

 

Vážení klienti,


nebankovní věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti poskytující spotřebitelské úvěry a faktoringové společnosti včetně některých bank), které se účastní projektu Nebankovního registru klientských informací v České republice (dále jen „NRKI“), mají za účelem snížení rizik a zvýšení kvality nabízených produktů zájem pravidelně získávat údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce svých klientů i z Bankovního registru klientských informací v České republice (dále jen „BRKI“), který je společnou databází údajů vytvořenou na základě informací, které si vzájemně poskytují banky o smluvních vztazích mezi bankami a jejich klienty.


Za tímto účelem (i) „klient” znamená fyzickou osobu (podnikatele i nepodnikatele) nebo právnickou osobu, se kterou uživatel uzavřel smlouvu s klientem, postoupeného dlužníka a dále člena statutárního orgánu, jediného společníka či jiného pověřeného zástupce právnické osoby, která uzavírá za uživatele smlouvy s klientem, za předpokladu že tyto osoby poskytly souhlas a uživatel má zájem získat úvěrovou zprávu; a (ii) „postoupený dlužník” znamená fyzickou osobu (podnikatele i nepodnikatele) nebo právnickou osobu, ohledně které má být nebo již byla na základě smlouvy s klientem postoupena faktorovaná pohledávka z klienta na uživatele.


Ustanovení týkající se klienta dle tohoto dokumentu se budou obdobně aplikovat i na fyzické osoby (podnikatele i nepodnikatele) a právnické osoby, které osobním ručením zajišťují závazky klientů ze smluv s klientem, nebo s nimiž uživatel o takovém zajištění jedná.


S ohledem na výše uvedené se od roku 2006 uskutečňuje vzájemná výměna informací (údajů) vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce klientů mezi bankami, které se účastní projektu BRKI (dále jen „banky“), a nebankovními věřitelskými subjekty, které se účastní projektu NRKI (dále jen „věřitelské subjekty“).


Základním předpokladem fungování výše naznačené vzájemné výměny informací (údajů) mezi bankami a věřitelskými subjekty je existence souhlasu klientů bank a věřitelských subjektů s takovouto výměnou informací (údajů) - bližší informace o způsobu a předpokladech vzájemné výměny informací (údajů) jsou uvedeny v části Proces zpracování a výměny informací.


Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám – klientům věřitelských subjektů základní informace o vzájemné výměně informací (údajů) mezi bankami a věřitelskými subjekty, jakož i o NRKI a BRKI.

 

Chcete poradit nebo máte další otázky?

Neváhejte nás kontaktovat.

A nebo si jednoduše najděte nejbližší obchodní místo a navštivte nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci