přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Financování zemědělské techniky

Potřebujete pro své podnikání výhodně pořídit nový traktor nebo kombajn? Plánujete nákup jiné zemědělské techniky? Pokud ano, financování s UniCredit Leasing CZ, a. s., je tím správným způsobem. Zvolte si jakýkoli leasingový nebo úvěrový produkt z řady Agro na financování vašeho nového stroje!

NOVINKA

CreditAgro 1. rok pojištění zdarma

 

Základní produktová řada


 
CreditAgro
 • Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení zemědělské techniky na základě uzavřené úvěrové smlouvy.
 • Poskytovatel úvěru převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce.
 • Předmět zemědělské techniky vlastní a odepisuje klient.
 • Jako vlastník je v technickém průkazu uveden klient.
 • Daňově uznatelným nákladem pro klienta je výše úroků a daňový odpis předmětu, navíc je možné ihned uplatnit odpočet DPH.
 • Nabízíme vám také možnost sjednání výhodného komplexního pojištění vč. pojištění schopnosti splácet.
 • Klient může financování kombinovat s čerpáním dotaci nebo využít i nepravidelného (sezónního) modelu splácení
 • Financování je poskytováno:
  • na dobu od 6 měsíců;
  • v měně splácení Kč/EUR;
  • s fixními i variabilními splátkami.
 
CreditAgro Free
 • Další způsob výhodného financování zemědělské techniky s UniCredit Leasing CZ, a. s.
 • Naplňuje veškeré znaky produktu Credit, navíc, Credit Agro Free umožňuje kdykoli v průběhu trvání úvěrové smlouvy učinit mimořádný vklad v libovolné výši.
  • Mimořádný vklad se projeví jako přeplatek na smlouvě a klient si sám může až do jeho vyčerpání určit výši dalších splátek.
  • O aktuální výši přeplatku bude klient na vlastní žádost (mailem, příp. telefonicky) obratem informován.
  • V případě uhrazení všech závazků plynoucích ze smlouvy je možné na žádost klienta smlouvu předčasně ukončit.
  • Všechny tyto výhody může klient využít bez poplatků kdykoli v průběhu trvání smlouvy k jakémukoli úvěru s pravidelnou výší splátek od UniCredit Leasing CZ, a. s.
 • Financování je poskytováno:
  • na dobu od 6 měsíců;
  • v měně smlouvy Kč/EUR;
  • s fixními i variabilními splátkami.
 
CreditAgro Sezónní splátky
 • Další způsob výhodného financování zemědělské techniky s UniCredit Leasing CZ, a. s.
 • Naplňuje veškeré znaky produktu CreditAgro, navíc nabízí větší flexibilitu splácení.
 • Výši splátek plně přizpůsobíme nepravidelným příjmům klienta vyplývajícím z čerpání dotací a sezónnosti tržeb.
 • Výši jednotlivých splátek si před uzavřením úvěrové smlouvy určí klient (s jediným omezením, kdy minimální výše splátky musí být alespoň ve výši úroků za dané období).
 • Financování je poskytováno:
  • na dobu od 6 měsíců;
  • v měně smlouvy Kč/EUR;
  • s fixními splátkami.
 
CreditAgro s 5. splátkou ve výši DPH
 • Další způsob výhodného financování zemědělské techniky s UniCredit Leasing CZ, a. s., který reflektuje provázanost s dotačními tituly.
 • Navíc se počítá i s optimalizací odvodu DPH, kdy je odložena úhrada DPH a následuje až po vratce DPH od státu. Není tedy nutné hledat dalších zdroje nebo přenášet zátěž na dodavatele.
 • Délka smlouvy až 60 měsíců
 • 5. splátka ve výši DPH
 • Možnost financovat až 100 % pořizovací ceny v závislosti na předmětu financování
 • Pokud si klient vybere předmět financování od kooperačního partnera, probíhá schválení úvěru na základě vyplněného agrodotazníku bez nutnosti dokládat ekonomické údaje
 • v měně smlouvy Kč/EUR
 • s fixními splátkami
 
FinAgro Free
 • Produkt určený k financování předmětů, které podléhají zápisu do Registru vozidel.
 • Kombinuje výhody úvěrového financování s vyšším způsobem zajištění, což má za důsledek snížení celkové sumy splátek.
 • Klientovi je kdykoli v průběhu trvání úvěrové smlouvy umožněno učinit mimořádný vklad v libovolné výši.
 • Mimořádný vklad se projeví jako přeplatek na smlouvě a klient si sám může až do jeho vyčerpání určit výši dalších splátek.
 • O aktuální výši přeplatku je klient na žádost (mailem, příp. telefonicky) obratem informován.
 • V případě uhrazení všech závazků plynoucích ze smlouvy je možno na žádost klienta smlouvu předčasně ukončit.
 • Všechny tyto výhody jsou bez poplatků kdykoli v průběhu trvání smlouvy k jakémukoli úvěru s pravidelnou výší splátek.
 • Tento produkt je možné kombinovat s čerpáním pouze některých typů dotací.
 • Financování je poskytováno:
  • na dobu od 6 měsíců;
  • v měnu splácení Kč/EUR;
  • s fixními i variabilní měsíčními splátkami.
 
LeaseAgro
 • Finanční pronájem, u kterého vlastnictví předmětu leasingu nepřechází automaticky na nájemce po jeho skončení.
 • Nájemce po skončení nájmu může uplatnit opci na odkup předmětu leasingu ve výši zůstatkové hodnoty, obvykle ve výši 1 000 Kč + DPH.
 • Pronajímatel kupuje od dodavatele předmět leasingu na základě kupní smlouvy a dále jej pronajímá na základě leasingové smlouvy nájemci.
 • Předmět leasingu je ve vlastnictví pronajímatele, který jej odepisuje, daňově uznatelným nákladem pro nájemce jsou leasingové splátky.
 • Leasing je poskytován:
  • na dobu od 54 měsíců;
  • v měně smlouvy Kč/EUR;
  • s MLS stanovené dle předmětu financování a bonity klienta v rozmezí 0 %–70 %;
  • s pravidelnými měsíčními/kvartálními fixními/variabilními splátkami.
 
LeaseAgro se zvýšenou zůstatkovou hodnotou
 • Finanční pronájem, u kterého vlastnictví předmětu leasingu nepřechází automaticky na nájemce po jeho skončení.
 • Kalkulovaná zůstatková hodnota až do maximální výše 11 % výrazně snižuje výši řádných splátek a zvyšuje dostupnost produktu
 • Nájemce po skončení řádné doby nájmu může:
  • uplatnit opci na odkup předmětu leasingu ve výši zůstatkové hodnoty
  • vrátit předmět pronajímateli a pořídit si nový
  • profinancovat zůstatkovou hodnotu s pomocí produktu Credit zůstatková hodnota.
 • Délka smlouvy až 60 měsíců
 • MLS od 0 %
 • Pokud si klient vybere předmět financování od kooperačního partnera, probíhá schválení úvěru na základě vyplněného agrodotazníku bez nutnosti dokládat ekonomické údaje
 • Produkt je určen pro financování předmětů s pořizovací cenou od 300 000 Kč bez DPH
 • v měně smlouvy Kč/EUR
 • s pravidelnými měsíčními/kvartálními fixními/variabilními splátkami.
Online poptávka

Chcete nezávazně zažádat o financování? Pak využijte náš on-line formulář. Je to rychlé a jednoduché!

Online poptávka

Zobrazit kontakty
 
 
OperativeAuto
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Doprovodné služby


 • bezplatně vám poradíme při zadávání a vyhodnocování nabídek;
 • bezplatně vám poradíme také při sjednání podmínek dodávky;
 • zajistíme pro vás pořízení předmětu jak od tuzemských dodavatelů a dodavatelů ze zemí EU, tak i od dodavatelů ze třetích zemí;
 • zprostředkujeme prostřednictvím dceřiné společnosti UniCredit Pojišťovací Makléřská, spol. s r. o., komplexní a kvalitní pojištění u renomovaných pojišťoven za výhodných pojistných sazeb;
 • poskytneme vám bezplatné finanční a daňové poradenství;
 • dohodneme s vámi finanční rámec pro financování vašich investic pro období až 1 roku;
 • vždy uplatňujeme individuální a profesionální přístup;
 • disponujeme kvalitní pobočkovou sítí, odborníky s časem prověřeným know-how na vysoké úrovni.


Uzavření smlouvy o financování je u nás velmi jednoduché


Kontaktujte naše pracovníky a domluvte si s nimi termín schůzky. Při prvním jednání, kdy nám představíte svůj podnikatelský záměr, vám na oplátku detailně objasníme podmínky financování.

Poskytneme vám bezplatné poradenství při výběru optimální formy a struktury financování. Poté nám předložíte níže uvedené podklady a návrhy na zajištění obchodního případu, které budou v krátké době posouzeny. V případě schválení už nic nebrání podpisu smlouvy o financování a ostatních smluvních dokumentů.

Pro urychlení uzavření smlouvy doporučujeme, abyste si pro jednání s námi připravili:

 • výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o DIČ, seznam společníků/hlavních akcionářů;
 • roční účetní závěrky za dvě uzavřená účetní období (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow), vč. příloh k ročním účetním závěrkám a výroku auditora;
 • účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) za běžné účetní období;
 • specifikace předmětu financování (smlouva o dodávce, nabídky apod.);
 • u rozsáhlejších projektů mohou být požadovány další podklady, např. doložení zajištění odbytu, podnikatelský záměr a další.

Zajištění obchodního případu


Podmínky zajištění závisejí na ratingu vaší společnosti a na předmětu financování. U společností s nejvyšší bonitou postačí poskytnutí formálních záruk.

V případě vašeho zájmu kontaktujte obchodní místa společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s., nebo prodejce vámi vybraného předmětu.

Pojištění


Společně s financováním strojů a zařízení můžete také využít výhodné komplexní pojištění.

 
Financování zemědělské techniky s UniCredit Leasing

velikost: 689 kBotevřít/stáhnout

Chcete poradit nebo máte další otázky? Neváhejte nás kontaktovat.

A nebo si jednoduše najděte nejbližší obchodní místo a navštivte nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás.

Infolinka: 844 11 33 55

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci