přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Financování zdravotnické techniky

Financování zdravotnické techniky je nedílnou součástí komplexní nabídky UniCredit Leasing CZ, a. s. Jsme tu pro ty, kteří právě zakládají vlastní lékařskou praxi, přejímají již zavedenou ordinaci a nemají dostatek prostředků na nákup přístrojů a zařízení, nebo pro ty, kteří jednoduše potřebují doplnit či obnovit vybavení již stávající ordinace.

 

Jako univerzální leasingová společnost si jsme plně vědomi specifik, která jsou s tímto oborem spojena, v ceně našich produktů se odráží důvěryhodnost a snížená rizikovost oboru zdravotnictví. Pomůžeme vám vybrat optimální variantu financování zohledňující např. požadavky na dobu splácení, možnost čerpání aktuálně vypsaných dotačních titulů, např. EU a jiných fondů, zprostředkujeme výhodné pojištění, jsme vám vždy nablízku díky rozsáhlé pobočkové síti. Uzavření smlouvy o financování je u nás rychlé a administrativně nenáročné.

Jaké nové nebo použité předměty s námi můžete financovat?


 • vybavení lékařských praxí všech specializací, včetně nábytku a IT;
 • vybavení operačních sálů;
 • vybavení lůžkových zařízení;
 • diagnostickou a zobrazovací techniku (EKG, UZV, CT, MRI, …);
 • vybavení pro rehabilitační střediska;
 • laboratorní techniku širokého zaměření;
 • sanitní vozy;
 • veterinární techniku;
 • a další.

Základní produktová řada


 
CreditMedical
 • Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení zdravotnické techniky se základní i sníženou sazbou DPH na základě uzavřené úvěrové smlouvy.
 • Financovaný předmět vlastní a společně s nákladovými úroky jej také odepisuje klient.
 • Je možné jej kombinovat s čerpáním dotačních titulů vypisovaných EU.
 • Součástí produktu může být komplexní majetkové pojištění vč. pojištění schopnosti splácet.
 • Financování je poskytováno:
  • na dobu od 6 měsíců;
  • v měně splácení Kč/EUR;
  • v závislosti na bonitě klienta až na 90 % hodnoty předmětu;
  • s pravidelnými fixními i variabilními splátkami;
  • navíc s možností sezónních splátek (splátek v nepravidelné výši v průběhu kalendářního roku) dle individuálních potřeb klienta
 
CreditHospital
 • Alternativní způsob financování pořízení zdravotnické techniky (účelový úvěr) určený zejména státním zdravotnickým zařízením, která z nějakých důvodů nemohou být sama příjemcem úvěru.
 • Určen na pořízení nových zdravotnických přístrojů a zařízení se základní i sníženou sazbou DPH pouze od renomovaných smluvních dodavatelů.
 • Součástí nabídky může být komplexní majetkové pojištění a doplňkové pojištění.
 • Financování je poskytováno:
  • na dobu 6–60 měsíců, ve výjimečných případech i delší s ohledem na životnost předmětu;
  • v měně splácení Kč/EUR;
  • obvykle na 100 % hodnoty předmětu;
  • s pravidelnými měsíčními/čtvrtletními fixními splátkami;
  • s možností sezónních splátek (splátek v nepravidelné výši v průběhu kalendářního roku) a navíc s možností odkladu první splátky až o 6 měsíců.
 
LeaseMedical
 • Finanční pronájem, u kterého klient může uplatnit předkupní právo na odkup předmětu leasingu po skončení doby financování za zůstatkovou hodnotu, obvykle ve výši 1 000 Kč + DPH.
 • Produkt je určen pro financování předmětů se základní sazbou DPH.
 • Pronajímatel kupuje od dodavatele předmět leasingu na základě kupní smlouvy a dále jej pronajímá na základě leasingové smlouvy nájemci.
 • Předmět leasingu je ve vlastnictví pronajímatele, který jej odepisuje.
 • Daňově uznatelným nákladem pro nájemce jsou leasingové splátky.
 • Možnost sjednání komplexního majetkového pojištění a doplňkových pojištění vč. pojištění schopnosti splácet za zvýhodněných podmínek.
 • LeaseMedical je poskytován: 
  • na dobu od 54 měsíců;
  • s minimální délkou trvání smlouvy danou odpisovou skupinou předmětu;
  • v měně smlouvy Kč/EUR;
  • s MLS stanovenou v závislosti na  předmětu financování a bonitě klienta v rozmezí 0 %–70 %;
  • s pravidelnými měsíčními/čtvrtletními fixními nebo variabilními splátkami.
Online poptávka

Chcete nezávazně zažádat o financování? Pak využijte náš on-line formulář. Je to rychlé a jednoduché!

Online poptávka

 

Uzavření smlouvy o financování je u nás velmi jednoduché


Veškeré žádosti o financování jsou posuzovány individuálně.

Kontaktujte naše pracovníky a domluvte si s nimi termín schůzky. Při prvním jednání, kdy nám představíte svůj podnikatelský záměr, vám na oplátku detailně objasníme podmínky financování. Poskytneme vám bezplatné poradenství při výběru optimální formy a struktury financování. Poté nám předložíte níže uvedené podklady a návrhy na zajištění obchodního případu, které budou v krátké době posouzeny. V případě schválení už nic nebrání podpisu smlouvy a ostatních smluvních dokumentů.


Pro schválení jednodušších případů v rámci produktů CreditMedical a LeaseMedical vám stačí předložení základních dokladů:

 • občanský průkaz (majitel nebo jednatel firmy);
 • živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku (je-li subjekt v rejstříku veden);
 • osvědčení profesní komory, rozhodnutí o registraci jako nestátní zdravotnické zařízení, rozhodnutí o výkonu lékařské praxe – licence);
 • osvědčení o DIČ;
 • plnou moc k podpisu smlouvyv případě, že nejste majitelem nebo jednatelem firmy.

U nestandardních či náročných obchodních případů a v případě žádosti o CreditHospital budete požádáni o doložení vaší ekonomické situace.

Zajištění obchodního případu


Podmínky zajištění závisí na bonitě vaší společnosti, na předmětu financování a vámi zvoleném finančním produktu. U společností s nejvyšší bonitou postačí poskytnutí formálních záruk. U  úvěrových produktů je základní formou zajištění Smlouva o zajištění závazku převodem vlastnického práva v kombinaci se Smlouvou o výpůjčce, u leasingu je zajištěním vlastnictví předmětu leasingu financující společností.  V případě nutnosti dalších záruk v návaznosti na bonitu klienta mohou být požadovány další záruky: vystavení směnky, ručitelské prohlášení a jiné.


V případě vašeho zájmu kontaktujte obchodní místa společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s., nebo prodejce vámi vybraného předmětu.

Pojištění


Společně s financováním zdravotnické techniky můžete také využít výhodné komplexní pojištění a naši nabídku financování osobních automobilů.

 
Financování zdravotnické techniky s UniCredit Leasing

velikost: 688 kBotevřít/stáhnout

Chcete poradit nebo máte další otázky? Neváhejte nás kontaktovat.

A nebo si jednoduše najděte nejbližší obchodní místo a navštivte nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás.

Infolinka: 844 11 33 55

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci