přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Financování transportní techniky

 

 

Jste drobný podnikatel nebo zástupce velké společnosti a potřebujete ke svému podnikání transportní techniku? Nabídka financování od UniCredit Leasing CZ, a. s., je tou nejlepší volbou. Jednoduše si vyberte nákladní automobil, tahač, autobus či jinou transportní techniku jakékoliv značky, která splňuje všechny vaše potřeby i přání, a my zajistíme ostatní.

 

Základní produktová řada


 
FinTruck
 • Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení transportní techniky na základě uzavřené smlouvy o financování.
 • Poskytovatel úvěru převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce.
 • Jako vlastník je v technickém průkazu uveden poskytovatel úvěru, klient je zapsán jako provozovatel.
 • Klient je ekonomickým vlastníkem předmětu, který zahrne do svého majetku a odepisuje jej.
 • Možnost využití státních dotací.
 • Možnost odpočtu celé DPH k prodejní ceně na vstupu po převzetí PF.
 • Daňově uznatelným nákladem pro klienta je výše úroků a daňový odpis předmětu, nárok na celý roční odpis v roce převzetí PF.
 • Vzhledem k vyšší míře zajištění je tento produkt pro klienta finančně výhodnější než produkt Credit.
 • Součástí produktu může být výhodné havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem předmětu a možnost sjednání doplňkového pojištění vč. pojištění schopnosti splácet.
 • Financování je poskytováno:
  • na dobu od 12 měsíců;
  • v měně Kč/EUR;
  • v závislosti na bonitě klienta poskytneme financování až na 100 % hodnoty vozidla;
  • s pravidelnými fixními/variabilními splátkami.
 
CreditTruck
 • Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení transportní techniky na základě uzavřené úvěrové smlouvy.
 • Poskytovatel úvěru převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce.
 • Vozidlo vlastní a odepisuje klient, ten je také uveden v technickém průkazu jako vlastník.
 • Daňově uznatelným nákladem pro klienta je výše úroků a odpis vozidla, nárok na celý roční odpis v roce převzetí vozidla.
 • Možnost odpočtu celé DPH k prodejní ceně na vstupu po převzetí vozidla.
 • Možnost využití státních dotací.
 • Možnost sjednat výhodné havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené vozidlem, doplňkové pojištění vč. pojištění schopnosti splácet.
 • Financování je poskytováno:
  • na dobu od 12 měsíců;
  • v měně Kč/EUR;
  • v závislosti na bonitě klienta až na 100 % hodnoty vozidla;
  • s pravidelnými fixními/variabilními splátkami;
 
LeaseTruck
 • Finanční pronájem, u kterého může nájemce po skončení leasingu uplatnit předkupní právo na odkup předmětu ve výši zůstatkové hodnoty, obvykle ve výši 1 000 Kč + DPH.
 • Pronajímatel kupuje od dodavatele předmět leasingu na základě kupní smlouvy a dále jej pronajímá na základě leasingové smlouvy nájemci.
 • Vozidlo je ve vlastnictví pronajímatele, který jej odepisuje.
 • Daňově uznatelným nákladem pro nájemce jsou leasingové splátky.
 • Možnost sjednat výhodné havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené vozidlem, doplňkové pojištění vč. pojištění schopnosti splácet.
 • Leasing je poskytován:
  • na dobu od 54 měsíců;
  • v měně smlouvy Kč/EUR;
  • v závislosti na bonitě klienta s MLS zpravidla 0 %–70 %;
  • s pravidelnými měsíčními/kvartálními fixními/variabilními splátkami.
 
OperativeTruck
 • Operativní leasing je výhodný pro klienty, kteří nechtějí vozidlo vlastnit, ale pouze jej používat.
 • Splátky nájemného jsou pro nájemce daňově uznatelným nákladem v plné výši.
 • Vlastníkem vozidla je pronajímatel, provozovatelem je nájemce.
 • Součástí pronájmu může být i servis předmětu v dohodnutém rozsahu.
 • Délka splácení je obvykle kratší než doba životnosti a doba odepisování předmětu nájmu podle platných daňových předpisů.
 • Po skončení doby splácení zůstává předmět nájmu v majetku leasingové společnosti, nedojde-li k jiné dohodě.
 • Financování je poskytováno:
  • na dobu 12–60 měsíců;
  • v měně smlouvy Kč/EUR;
  • v závislosti na bonitě klienta s MLS zpravidla 0 %–70 %;
  • s pravidelnými měsíčními/kvartálními fixními/variabilními splátkami.
Online poptávka

Chcete nezávazně zažádat o financování? Pak využijte náš on-line formulář. Je to rychlé a jednoduché!

Online poptávka

 

Jaké nové či ojeté předměty s námi můžete financovat?


Uzavření smlouvy o financování je u nás velmi jednoduché


Zajděte k vašemu prodejci či na obchodní místo UniCredit Leasing CZ, a. s., a vezměte si s sebou tyto doklady:

 • výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list;
 • osvědčení o registraci plátce DPH;
 • občanský průkaz;
 • plnou moc k podpisu smlouvy, nejste-li majitelem nebo jednatelem firmy;
 • žádost o financování, která je k dispozici u prodejců nebo na obchodních místech UniCredit Leasing CZ, a. s.;
 • u nestandardních obchodních případů budete požádáni o doložení vaší ekonomické situace;
 • osoby vedoucí daňovou evidenci doloží: výkaz o majetku, výkaz o příjmech a výdajích za poslední dvě uzavřená účetní období a aktuální výkazy v běžném roce, případně daňová přiznání za poslední dvě uzavřená účetní období (vždy postačí kopie);
 • osoby vedoucí podvojné účetnictví doloží: rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu k účetní závěrce za poslední uzavřené účetní období a aktuální výkazy v běžném roce, případně daňová přiznání za poslední uzavřené účetní období (vždy postačí kopie).

 U rozsáhlejších projektů mohou být požadovány některé další podklady.

Kde uzavřete smlouvu?


V případě vašeho zájmu na všech obchodních místech společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s., nebo u vašeho prodejce transportní techniky.

Máte zájem o financování?


Máte již vybraný konkrétní předmět financování? Zašlete nám svou poptávku, vypracujeme kalkulaci podle vašich požadavků nebo se s vámi spojí náš pracovník.

Pojištění


Společně s financováním transportní techniky můžete také využít výhodné komplexní pojištění.

 
Financování transportní techniky s UniCredit Leasing

velikost: 925 kBotevřít/stáhnout

Chcete poradit nebo máte další otázky? Neváhejte nás kontaktovat.

A nebo si jednoduše najděte nejbližší obchodní místo a navštivte nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás.

Infolinka: 844 11 33 55

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci