přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Úvěr na zařízení Fin

 • Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení strojů a zařízení, které disponují technickým průkazem, na základě uzavřené smlouvy o financování. Díky vyššímu stupni zajištění se jedná o levnější variantu produktu CreditMachinery
 • Poskytovatel úvěru převádí finanční prostředky přímo na účet dodavatele.
 • Jako vlastník je v technickém průkazu uveden poskytovatel úvěru.
 • Klient je ekonomickým vlastníkem předmětu (stroje nebo zařízení), který zahrne do svého majetku a odepisuje jej.
 • Klient má nárok na celý roční odpis v roce převzetí stroje (dle odpisové skupiny).
 • Daňově uznatelným nákladem pro klienta je výše úroků a odpis předmětu.
 • Vzhledem k vyšší míře zajištění je tento produkt pro klienta finančně výhodnější než produkt Credit.
 • Součástí produktu může být komplexní majetkové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem předmětu a možnost sjednání doplňkového pojištění vč. pojištění schopnosti splácet.
 • Financování je poskytováno:
  • na dobu od 6 měsíců
  • v měně splácení Kč/EUR
  • v závislosti na bonitě klienta až na 90 % hodnoty předmětu
  • s pravidelnými fixními/variabilními splátkami
  • s možností zvážení sezónních splátek

Doprovodné služby


 • Bezplatně vám poradíme při zadávání a vyhodnocování nabídek
 • Bezplatně vám poradíme také při sjednání podmínek dodávky
 • Zajistíme pro vás pořízení předmětu jak od tuzemských dodavatelů a dodavatelů ze zemí EU, tak i od dodavatelů ze třetích zemí
 • Zprostředkujeme prostřednictvím dceřiné společnosti UniCredit Pojišťovací Makléřská, spol. s r.o., komplexní a kvalitní pojištění u renomovaných pojišťoven za Výhodných pojistných sazeb
 • Poskytneme vám bezplatné finanční a daňové poradenství
 • Dohodneme s vámi finanční rámec pro financování Vašich investic pro období až 1 roku
 • Vždy uplatňujeme individuální a profesionální přístup
 • Disponujeme kvalitní pobočkovou sítí, odborníky s časem prověřeným know-how na vysoké úrovni

Uzavření smlouvy je u nás velmi jednoduché


Kontaktujte naše pracovníky a domluvte si s nimi termín schůzky. Při prvním jednání, kdy nám představíte svůj podnikatelský záměr, vám na oplátku detailně objasníme podmínky financování.

Poskytneme vám bezplatné poradenství při výběru optimální formy a struktury financování. Poté nám předložíte níže uvedené podklady a návrhy na zajištění obchodního případu, které budou v krátké době posouzeny. V případě schválení už nic nebrání podpisu smlouvy a ostatních smluvních dokumentů.

Pro urychlení uzavření smlouvy doporučujeme, abyste si pro jednání s námi připravili:

 • Výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o DIČ, seznam společníků/hlavních akcionářů
 • Roční účetní závěrky za dvě uzavřená účetní období (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow), vč. příloh k ročním účetním závěrkám a výroku auditora
 • Účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) za běžné účetní období
 • Specifikace předmětu financování (smlouva o dodávce, nabídky apod.)
 • U rozsáhlejších projektů mohou být požadovány další podklady, např. doložení zajištění odbytu, podnikatelský záměr a další)

Zajištění obchodního případu


Podmínky zajištění závisejí na ratingu vaší společnosti a na předmětu financování. U společností s nejvyšší bonitou postačí poskytnutí formálních záruk. Základním zajištěním obchodních případů je Smlouva o zajištění závazku převodem vlastnického práva v kombinaci se Smlouvou o výpůjčce, deponace TP na obchodním místě a zápis v TP. V případě nutnosti dalších záruk v návaznosti na bonitu nájemce mohou být požadovány zajištění:

 • Vystavení směnky
 • Ručitelské prohlášení třetí osoby
 • Zástava movitého nebo nemovitého majetku
 • Bankovní záruka, případně další

V případě vašeho zájmu kontaktujte obchodní místa společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s., nebo prodejce vámi vybraného předmětu.

 

Pojištění


Společně s financováním strojů a zařízení můžete také využít výhodné komplexní pojištění.

 

 
 
Chcete poradit nebo máte další otázky? Neváhejte nás kontaktovat.

A nebo si jednoduše najděte nejbližší obchodní místo a navštivte nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás.

Infolinka: 844 11 33 55

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci