přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Úvěr na stroje a zařízení

 • účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení strojů a zařízení na základě uzavřené úvěrové smlouvy.
 • poskytovatel úvěru převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce.
 • financovaný předmět vlastní a odepisuje klient.
 • jako vlastník je v technickém průkazu (je-li vystaven) uveden klient.
 • daňově uznatelným nákladem pro klienta je výše úroků a daňový odpis předmětu.
 • součástí produktu může být komplexní majetkové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem předmětu a možnost sjednání doplňkového pojištění vč. pojištění schopnosti splácet.
 • financování je poskytováno:
  • na dobu od 6 měsíců;
  • v měně splácení Kč/EUR;
  • v závislosti na bonitě klienta až na 90 % hodnoty předmětu;
  • s pravidelnými fixními/variabilními splátkami;
  • s možností zvážení sezónních splátek.

Využijte při uzavírání smlouvy o financování všech doprovodných služeb.

Doprovodné služby • bezplatně vám poradíme při zadávání a vyhodnocování nabídek;
 • bezplatně vám poradíme také při sjednání podmínek dodávky;
 • zajistíme pro vás pořízení předmětu jak od tuzemských dodavatelů a dodavatelů ze zemí EU, tak i od dodavatelů ze třetích zemí;
 • zprostředkujeme prostřednictvím dceřiné společnosti UniCredit pojišťovací makléřská, spol. s r. o., komplexní a kvalitní pojištění u renomovaných pojišťoven za výhodných pojistných sazeb;
 • poskytneme vám bezplatné finanční a daňové poradenství;
 • dohodneme s vámi finanční rámec pro financování vašich investic pro období až 1 roku;
 • vždy uplatňujeme individuální a profesionální přístup;
 • disponujeme kvalitní pobočkovou sítí, odborníky s časem prověřeným know-how na vysoké úrovni.

Uzavření smlouvy o financování je u nás velmi jednoduché


Kontaktujte naše pracovníky a domluvte si s nimi termín schůzky. Při prvním jednání, kdy nám představíte svůj podnikatelský záměr, vám na oplátku detailně objasníme podmínky financování.

Poskytneme vám bezplatné poradenství při výběru optimální formy a struktury financování. Poté nám předložíte níže uvedené podklady a návrhy na zajištění obchodního případu, které budou v krátké době posouzeny. V případě schválení už nic nebrání podpisu smlouvy a ostatních smluvních dokumentů.

Pro urychlení uzavření smlouvy doporučujeme, abyste si pro jednání s námi připravili:

 • výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o DIČ, seznam společníků/hlavních akcionářů;
 • roční účetní závěrky za dvě uzavřená účetní období (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow), vč. příloh k ročním účetním závěrkám a výroku auditora;
 • účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) za běžné účetní období;
 • specifikace předmětu financování (smlouva o dodávce, nabídky apod.);
 • u rozsáhlejších projektů mohou být požadovány další podklady, např. doložení zajištění odbytu, podnikatelský záměr a další).

Zajištění obchodního případu


Podmínky zajištění závisejí na ratingu vaší společnosti a na předmětu financování. U společností s nejvyšší bonitou postačí poskytnutí formálních záruk. Základním zajištěním obchodních případů je Smlouva o zajištění závazku převodem vlastnického práva v kombinaci se Smlouvou o výpůjčce a deponace TP na obchodním místě (je-li vystaven). V případě nutnosti dalších záruk v návaznosti na bonitu nájemce mohou být požadovány zajištění:

 • vystavení směnky;
 • ručitelské prohlášení třetí osoby;
 • zástava movitého nebo nemovitého majetku;
 • bankovní záruka, případně další.

V případě vašeho zájmu kontaktujte obchodní místa společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s., nebo prodejce vámi vybraného předmětu.

Pojištění


 Společně s financováním strojů a zařízení můžete také využít výhodné komplexní pojištění.

 
 
Chcete poradit nebo máte další otázky? Neváhejte nás kontaktovat.

A nebo si jednoduše najděte nejbližší obchodní místo a navštivte nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás.

Infolinka: 844 11 33 55

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci