přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Operativní leasing strojů a zařízení

 • Pronájem stroje bez závazku odkupu nájemcem po skončení doby nájmu.
 • Splátky nájemného jsou daňově uznatelným nákladem v plné výši.
 • Operativní leasing je vhodný pro ty, kteří chtějí stroj používat a nepotřebují jej vlastnit.
 • Po skončení sjednané doby nájmu obvykle vrací nájemce předmět pronajímateli.
 • Splátky nájmu jsou nižší z titulu kalkulované zůstatkové hodnoty odpovídající reálné ceně předmětu po skončení doby nájmu.
 • Je kratší alternativa leasingu, navíc je zde možné po dohodě smluvních stran zahrnout do splátek náklady spojené se servisem.
 • Je stanovena vyšší zůstatková hodnota podle stupně opotřebení stroje. Ta snižuje výši splátek nájemného v porovnání s finančním leasingem.
 • Ve spolupráci s vaším dodavatelem možnost operativního leasingu podle mezinárodních účetních standardů IFRS a US GAAP.
 • Financování je poskytováno:
  • v měně smlouvy Kč/EUR;
  • na dobu obvykle na 1-4 roky v závislosti na životnosti předmětu;
  • s různým rozsahem servisních služeb.

Leasing je více než financování. Šetřete svůj čas i peníze. Nechte si zpracovat nabídku na míru a využijte při uzavírání leasingové smlouvy všech doprovodných služeb.

Doplňkové služby


 • Bezplatně vám poradíme při zadávání a vyhodnocování nabídek;
 • Bezplatně vám poradíme také při sjednání podmínek dodávky;
 • Zajistíme pro vás pořízení předmětu jak od tuzemských dodavatelů a dodavatelů ze zemí EU, tak i od dodavatelů ze třetích zemí;
 • Zprostředkujeme prostřednictvím dceřiné společnosti UniCredit pojišťovací makléřská, spol. s r.o., komplexní a kvalitní pojištění u renomovaných pojišťoven za výhodných pojistných sazeb;
 • Poskytneme vám bezplatné finanční a daňové poradenství;
 • Dohodneme s vámi finanční rámec pro financování vašich investic pro období až 1 roku;
 • Vždy uplatňujeme individuální a profesionální přístup;
 • Disponujeme kvalitní pobočkovou sítí, odborníky s časem prověřeným know-how na vysoké úrovni.

Uzavření smlouvy o financování je u nás velmi jednoduché


Kontaktujte naše pracovníky a domluvte si s nimi termín schůzky. Při prvním jednání, kdy nám představíte svůj podnikatelský záměr, vám detailně objasníme podmínky financování.

Poskytneme vám bezplatné poradenství při výběru optimální formy a struktury financování. Poté nám předložíte níže uvedené podklady a návrhy na zajištění obchodního případu, které budou v krátké době posouzeny. V případě schválení už nic nebrání podpisu leasingové smlouvy a ostatních smluvních dokumentů.

Pro urychlení uzavření smlouvy doporučujeme, abyste si pro jednání s námi připravili:

 • Výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o DIČ, seznam společníků/hlavních akcionářů;
 • Roční účetní závěrky za dvě uzavřená účetní období (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow), vč. příloh k ročním účetním závěrkám a výroku auditora;
 • Účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) za běžné účetní období;
 • Specifikace předmětu leasingu (smlouva o dodávce, nabídky apod.);
 • U rozsáhlejších projektů mohou být požadovány další podklady, např. doložení zajištění odbytu, podnikatelský záměr a další).

Zajištění obchodního případu


Podmínky zajištění závisejí na ratingu vaší společnosti a na předmětu leasingu. U společností s nejvyšší bonitou postačí poskytnutí formálních záruk. Základním zajištěním je vlastnictví předmětu financování a deponace technického průkazu, je-li jím předmět vybaven. V případě nutnosti dalších záruk v návaznosti na bonitu nájemce mohou být požadovány zajištění:

 • Vystavení směnky;
 • Dohoda pronajímatele s dodavatelem o zpětné koupi předmětu leasingu;
 • Ručitelské prohlášení třetí osoby;
 • Zástava movitého nebo nemovitého majetku;
 • Bankovní záruka, případně další (neodvolatelné právo inkasa z účtu nájemce po dobu trvání leasingové smlouvy, postoupení pohledávek nájemce vůči solventnímu zákazníkovi ve prospěch leasingové společnosti).

V případě vašeho zájmu kontaktujte obchodní místa společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s., nebo prodejce vámi vybraného předmětu.

Pojištění


Společně s financováním strojů a zařízení můžete také využít výhodné komplexní pojištění.

 
 
 
Chcete poradit nebo máte další otázky? Neváhejte nás kontaktovat.

A nebo si jednoduše najděte nejbližší obchodní místo a navštivte nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás.

Infolinka: 844 11 33 55

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci