přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Finanční leasing strojů a zařízení

 • finanční pronájem, u kterého klient může uplatnit předkupní právo na odkup předmětu leasingu po skončení doby financování za zůstatkovou hodnotu, obvykle ve výši 1 000 Kč + DPH.
 • pronajímatel kupuje od dodavatele předmět leasingu na základě kupní smlouvy a dále jej pronajímá na základě leasingové smlouvy nájemci.
 • předmět leasingu je ve vlastnictví pronajímatele, který jej odepisuje, daňově uznatelným nákladem pro nájemce jsou leasingové splátky.
 • možnost sjednání výhodného majetkového pojištění a doplňkových pojištění.
 • leasing je poskytován:
  • na dobu od 54 měsíců;
  • v měně smlouvy Kč/EUR;
  • s MLS stanovené dle předmětu financování a bonity klienta v rozmezí 0 %–70 %;
  • s pravidelnými měsíčními/kvartálními fixními/variabilními splátkami.

Leasing je více než pouhé financování. Šetřete svůj čas i peníze. Nechte si zpracovat nabídku na míru. Využijte při uzavírání leasingové smlouvy všech doprovodných služeb.

Jako doplňkové služby nabízíme


 • bezplatně vám poradíme při zadávání a vyhodnocování nabídek;
 • bezplatně vám poradíme také při sjednání podmínek dodávky;
 • zajistíme pro vás pořízení předmětu jak od tuzemských dodavatelů a dodavatelů ze zemí EU, tak i od dodavatelů ze třetích zemí;
 • zprostředkujeme prostřednictvím dceřiné společnosti UniCredit Pojišťovací Makléřská, spol. s r. o., komplexní a kvalitní pojištění u renomovaných pojišťoven za výhodných pojistných sazeb;
 • poskytneme vám bezplatné finanční a daňové poradenství;
 • dohodneme s vámi finanční rámec pro financování vašich investic pro období až 1 roku;
 • vždy uplatňujeme individuální a profesionální přístup;
 • disponujeme kvalitní pobočkovou sítí, odborníky s časem prověřeným know-how na vysoké úrovni.

Uzavření smlouvy o financování je u nás velmi jednoduché


Kontaktujte naše pracovníky a domluvte si s nimi termín schůzky. Při prvním jednání, kdy nám představíte svůj podnikatelský záměr, vám detailně objasníme podmínky leasingového financování.

Poskytneme vám bezplatné poradenství při výběru optimální formy a struktury financování. Poté nám předložíte níže uvedené podklady a návrhy na zajištění obchodního případu, které budou v krátké době posouzeny. V případě schválení už nic nebrání podpisu leasingové smlouvy a ostatních smluvních dokumentů.

Pro urychlení uzavření smlouvy doporučujeme, abyste si pro jednání s námi připravili:

 • výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o DIČ, seznam společníků/hlavních akcionářů;
 • roční účetní závěrky za dvě uzavřená účetní období (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow), vč. příloh k ročním účetním závěrkám a výroku auditora;
 • účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) za běžné účetní období;
 • specifikaci předmětu leasingu (smlouva o dodávce, nabídky apod.);
 • u rozsáhlejších projektů jsou dále požadovány: přehled závazků a pohledávek v členění dle jejich dospělosti s uvedením dlužníků a věřitelů, přehled aktuálních úvěrových a leasingových smluv, čerpaných půjček a dalších rozvahových a mimorozvahových závazků (např. poskytnutá ručení, vystavené směnky, avaly směnek a další vystavené záruky), podnikatelský záměr vč. finančního plánu po dobu trvání leasingu, doložení zajištění odbytu (marketingová studie, smlouvy s odběrateli apod.), další podklady dle vyžádání UniCredit Leasing CZ, a. s.

Zajištění obchodního případu


Podmínky zajištění závisejí na ratingu vaší společnosti a na předmětu leasingu. U společností s nejvyšší bonitou postačí poskytnutí formálních záruk. Základním zajištěním je vlastnictví předmětu financování a deponace technického průkazu, je-li jím předmět vybaven. V případě nutnosti dalších záruk v návaznosti na bonitu nájemce mohou být požadovány zajištění:

 • vystavení směnky;
 • dohoda pronajímatele s dodavatelem o zpětné koupi předmětu leasingu;
 • ručitelské prohlášení třetí osoby;
 • zástava movitého nebo nemovitého majetku;
 • bankovní záruka, případně další (neodvolatelné právo inkasa z účtu nájemce po dobu trvání leasingové smlouvy, postoupení pohledávek nájemce vůči solventnímu zákazníkovi ve prospěch leasingové společnosti).

V případě vašeho zájmu kontaktujte obchodní místa společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s., nebo prodejce vámi vybraného předmětu.

Pojištění


Společně s financováním strojů a zařízení můžete také využít výhodné komplexní pojištění.

 
 
 
Chcete poradit nebo máte další otázky? Neváhejte nás kontaktovat.

A nebo si jednoduše najděte nejbližší obchodní místo a navštivte nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás.

Infolinka: 844 11 33 55

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci