přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Financování strojů a zařízení

Přemýšlíte o financování svého podnikání? Chcete investovat? Chcete modernizovat? Chcete mít technologie podle svých představ? Potřebujete investovat do strojního vybavení, nové technologie nebo rozšiřujete současné výrobní kapacity? Máme pro vás několik způsobů jak profinancovat váš investiční záměr.

 

Základní produktová řada


 
LeaseMachinery
 • Finanční pronájem, u kterého klient může uplatnit předkupní právo na odkup předmětu leasingu po skončení doby financování za zůstatkovou hodnotu, obvykle ve výši 1 000 Kč + DPH.
 • Pronajímatel (UCL) kupuje od dodavatele předmět leasingu na základě kupní smlouvy a dále jej pronajímá na základě leasingové smlouvy nájemci.
 • Předmět leasingu je ve vlastnictví pronajímatele, který jej odepisuje, daňově uznatelným nákladem pro nájemce jsou leasingové splátky.
 • Možnost sjednání výhodného majetkového pojištění a doplňkových pojištění.
 • Leasing je poskytován:
  • Na dobu od 54 měsíců
  • V měně smlouvy Kč/EUR
  • S MLS stanovené dle předmětu financování a bonity klienta v rozmezí 0%- 70%
  • S pravidelnými měsíčními/kvartálními fixními/variabilními splátkami
 
CreditMachinery
 • účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení strojů a zařízení na základě uzavřené úvěrové smlouvy.
 • poskytovatel úvěru převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce.
 • financovaný předmět vlastní a odepisuje klient.
 • jako vlastník je v technickém průkazu (je-li vystaven) uveden klient.
 • daňově uznatelným nákladem pro klienta je výše úroků a daňový odpis předmětu.
 • součástí produktu může být komplexní majetkové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem předmětu a možnost sjednání doplňkového pojištění vč. pojištění schopnosti splácet.
 • financování je poskytováno:
  • na dobu od 6 měsíců;
  • v měně splácení Kč/EUR;
  • v závislosti na bonitě klienta až na 90 % hodnoty předmětu;
  • s pravidelnými fixními/variabilními splátkami;
  • s možností zvážení sezónních splátek.
 
FinMachinery
 • Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení strojů a zařízení, které disponují technickým průkazem, na základě uzavřené smlouvy o financování. Díky vyššímu stupni zajištění se jedná o levnější variantu produktu CreditMachinery
 • Poskytovatel úvěru převádí finanční prostředky přímo na účet dodavatele.
 • Jako vlastník je v technickém průkazu uveden poskytovatel úvěru.
 • Klient je ekonomickým vlastníkem předmětu (stroje nebo zařízení), který zahrne do svého majetku a odepisuje jej.
 • Klient má nárok na celý roční odpis v roce převzetí stroje (dle odpisové skupiny).
 • Daňově uznatelným nákladem pro klienta je výše úroků a odpis předmětu.
 • Vzhledem k vyšší míře zajištění je tento produkt pro klienta finančně výhodnější než produkt Credit.
 • Součástí produktu může být komplexní majetkové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem předmětu a možnost sjednání doplňkového pojištění vč. pojištění schopnosti splácet.
 • Financování je poskytováno:
  • na dobu od 6 měsíců
  • v měně splácení Kč/EUR
  • v závislosti na bonitě klienta až na 90 % hodnoty předmětu
  • s pravidelnými fixními/variabilními splátkami
  • s možností zvážení sezónních splátek
 
OperativeMachinery
 • Pronájem stroje bez závazku odkupu nájemcem po skončení doby nájmu.
 • Splátky nájemného jsou daňově uznatelným nákladem v plné výši.
 • Operativní leasing je vhodný pro ty, kteří chtějí stroj používat a nepotřebují jej vlastnit.
 • Po skončení sjednané doby nájmu obvykle vrací nájemce předmět pronajímateli.
 • Splátky nájmu jsou nižší z titulu kalkulované zůstatkové hodnoty odpovídající reálné ceně předmětu po skončení doby nájmu.
 • Je kratší alternativa leasingu, navíc je zde možné po dohodě smluvních stran zahrnout do splátek náklady spojené se servisem.
 • Je stanovena vyšší zůstatková hodnota podle stupně opotřebení stroje. Ta snižuje výši splátek nájemného v porovnání s finančním leasingem.
 • Ve spolupráci s vaším dodavatelem možnost operativního leasingu podle mezinárodních účetních standardů IFRS a US GAAP.
 • Financování je poskytováno:
  • v měně smlouvy Kč/EUR;
  • na dobu obvykle na 1-4 roky v závislosti na životnosti předmětu;
  • s různým rozsahem servisních služeb.
 
Splátkový prodej
 • Jedná se o smluvní vztah založený na základě kupní smlouvy, kdy UniCredit Leasing CZ, a. s., je prodávajícím na straně jedné a klient kupujícím na straně druhé.
 • UniCredit Leasing CZ, a. s., nakupuje předmět od dodavatele a následně jej prodává klientovi, který jej postupně splácí.
 • Předmět přechází do vlastnictví klienta okamžikem převzetí, tím je splněna jedna z podmínek pro čerpání státních subvencí a dotací.
 • Klient předmět vykazuje ve své rozvaze a odepisujete jej dle platných účetních a daňových předpisů.
 • Klient má tímto své finance pod kontrolou - platí pevné splátky po celou dobu smluvního vztahu.
 • Financování je nabízeno v Kč i EUR, obvyklá délka je 1–4 roky.
 

Jaké nové či použité předměty s námi můžete financovat?


 • stroje a zařízení pro téměř všechna průmyslová odvětví;
 • kompletní technologické linky;
 • výpočetní techniku;
 • stavební stroje;
 • zdravotnickou techniku;
 • zemědělskou techniku;
 • jakýkoliv i úzce specializovaný stroj, zařízení, vyrobený na míru podle vašeho podnikatelského záměru, minimální komoditní omezení.
 

Naše produkty jsou určeny pro:


 • podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby);
 • města a obce;
 • rozpočtové a příspěvkové organizace;
 • družstva a další subjekty.

Spolupráce s ČMZRB


UniCredit Leasing CZ, a.s. spolupracuje s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. v oblasti financování nových strojů, v rámci programu EXPANZE. Podstatou podpory je poskytnutí bezúročného úvěru nebo bezúročného úvěru s finančním příspěvkem na úroky, které podnikatel platí UniCredit Leasing CZ, a.s.

Program Expanze

velikost: 6 574 kBotevřít/stáhnout

Pojištění


Společně s financováním strojů a zařízení můžete také využít výhodné komplexní pojištění.

 
Financování strojů a zařízení s UniCredit Leasing

velikost: 699 kBotevřít/stáhnout

Chcete poradit nebo máte další otázky? Neváhejte nás kontaktovat.

A nebo si jednoduše najděte nejbližší obchodní místo a navštivte nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás.

Infolinka: 844 11 33 55

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci