přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Podnikatel

Vyberte si osobní či užitkový automobil do hmotnosti 3,5 t jakékoliv značky, který splňuje všechny vaše potřeby i přání! Zvolte si takový způsob splácení, který bude pro vaše podnikání nejvýhodnější.

 

Máte zájem o financování?


Máte již vybraný konkrétní automobil? Zašlete nám svou poptávku, vypracujeme kalkulaci podle vašich požadavků nebo se s vámi spojí náš pracovník.

Uzavření smlouvy o financování je u nás velmi jednoduché


Zajděte k vašemu nejbližšímu prodejci a vezměte si s sebou tyto doklady:

 • výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list;
 • osvědčení o registraci plátce DPH;
 • občanský průkaz;
 • plnou moc k podpisu smlouvy, nejste-li majitelem nebo jednatelem firmy;
 • žádost o financování, která je k dispozici u prodejců nebo na obchodních místech UniCredit Leasing CZ, a. s.;
 • u nestandardních obchodních případů budete požádáni o doložení vaší ekonomické situace;
 • osoby vedoucí daňovou evidenci doloží: výkaz o majetku, výkaz o příjmech a výdajích za poslední dvě uzavřená účetní období a aktuální výkazy v běžném roce, případně daňová přiznání za poslední dvě uzavřená účetní období (vždy stačí kopie);
 • osoby vedoucí podvojné účetnictví doloží: rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu k účetní závěrce za poslední uzavřené účetní období a aktuální výkazy v běžném roce, případně daňová přiznání za poslední uzavřené účetní období (vždy stačí kopie).

Kde uzavřete smlouvu?


V případě vašeho zájmu na všech obchodních místech společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s., nebo u vašeho prodejce automobilů.

Společně s financováním automobilů můžete také využít výhodné komplexní pojištění.

 

Základní produktová řada


 
FinAuto
 • Produkt, který kombinuje výhody úvěru a leasingu. Prostřednictvím tohoto produktu si klient financuje vozidlo na základě uzavřené smlouvy o financování.
 • Poskytovatel financování, tedy společnost UniCredit Leasing (UCL), převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce.
 • Jako vlastník je v technickém průkazu uveden poskytovatel úvěru, klient je zapsán jako provozovatel.
 • Klient je ekonomickým vlastníkem vozidla, které zahrne do svého hmotného majetku a může jej odepisovat.
 • Daňově uznatelným nákladem pro klienta jsou odpisy předmětu a výše úroků, nárok má na celý roční odpis v roce převzetí vozu.
 • Vzhledem k vyšší míře zajištění je tento produkt pro klienta finančně výhodnější než UCL Credit.
 • Součástí produktu je výhodné havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla a možnost sjednání doplňkového pojištění vč. pojištění schopnosti splácet.
 • Financování je poskytováno:
  • na dobu od 6 měsíců;
  • v měně smlouvy Kč/EUR;
  • až na 90 % hodnoty předmětu financování;
  • s pravidelnými měsíčními splátkami.
 
CreditAuto
 • Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení vozidla na základě uzavřené úvěrové smlouvy.
 • Poskytovatel úvěru (UniCredit Leasing) převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce.
 • Vozidlo odepisuje klient a ten je uveden jako vlastník v technickém průkazu.
 • Možnost využití státních dotací a příspěvků (např. zdravotně postižení, neziskové organizace a jiné).
 • Daňově uznatelným nákladem pro klienta je odpis předmětu a výše úroků, nárok na celý roční odpis v roce převzetí vozu.
 • Součástí produktu je výhodné havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla a možnost sjednání doplňkového pojištění vč. pojištění schopnosti splácet.
 • Financování je poskytováno:
  • na dobu od 6 měsíců;
  • v měně smlouvy Kč/EUR;
  • až na 90 % hodnoty předmětu financování;
  • s pravidelnými měsíčními splátkami.
 
LeaseAuto
 • Finanční pronájem, u kterého nájemce po skončení nájmu může uplatnit opci na odkup předmětu nájmu ve výši zůstatkové hodnoty (obvykle 1 000 Kč bez DPH).
 • Pronajímatel (UniCredit Leasing) kupuje od dodavatele předmět leasingu na základě kupní smlouvy a dále jej pronajímá na základě leasingové smlouvy nájemci.
 • Předmět leasingu je ve vlastnictví pronajímatele, který jej odepisuje.
 • Daňově uznatelným nákladem pro nájemce jsou leasingové splátky.
 • Součástí produktu je havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla a možnost sjednání doplňkového pojištění.
 • Produkt je poskytován výhradně podnikatelům a právnickým osobám.
 • Minimální délka trvání leasingové smlouvy je v případě financování automobilů (odpisová skupina č. II) 54 měsíců.
 • Leasing je poskytován:
  • na dobu od 54 měsíců;
  • v měně smlouvy Kč/EUR;
  • s MLS 10 %–70 % ceny předmětu financování;
  • s pravidelnými měsíčními či kvartálními splátkami.
 
OperativeAuto
 • Operativní leasing je vhodný pro klienty, kteří nechtějí vozidlo vlastnit, ale pouze jej používat. Smyslem není pořízení investice.
 • Součástí pronájmu může být i servis předmětu v dohodnutém rozsahu.
 • Financování je obvykle kratší než doba životnosti a doba odepisování předmětu nájmu podle platných daňových předpisů.
 • Po skončení doby splácení zůstává předmět nájmu v majetku leasingové společnosti, nedojde-li k jiné dohodě.
 • Klient má možnost sjednat i operativní full service leasing firemního vozového parku (komplexní zajištění všech potřebných služeb pro provoz vozidel).
 • Financování je poskytováno:
  • na dobu 12–48 měsíců;
  • v měně smlouvy Kč/EUR;
  • s MLS zpravidla 0 %–70 %;
  • s pravidelnými měsíčními či kvartálními splátkami;
  • s různým rozsahem servisních služeb.
Online poptávka

Chcete nezávazně zažádat o financování? Pak využijte náš on-line formulář. Je to rychlé a jednoduché!

Online poptávka

 
Financování nových a ojetých vozidel pro podnikatele s UniCredit Leasing

velikost: 981 kBotevřít/stáhnout

Chcete poradit nebo máte další otázky? Neváhejte nás kontaktovat.

A nebo si jednoduše najděte nejbližší obchodní místo a navštivte nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme tu pro vás.

Infolinka: 844 11 33 55

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci